Rondje baseline

rondje20160816b

Wellicht dat vier uur aan een stuk hakken, kloven en zagen iets te veel van het goede was als voor­berei­d­ing, in ieder geval luk­te het me gis­ter­avond niet om de vijf kilo­me­ter in gemid­deld 5 min/km te lopen. Het kan ook zijn dat de strakke wind me parten heeft gespeeld. Niet dat het alle­maal veel uit­maakt. De eindti­jd is een vast­staand gegeven waar ik het mee moet. Voor het inter­valschema dat ik de komende weken ga vol­gen vormt het mijn zoge­naamde ‘base­line’, oftewel een eerste meet­punt waarte­gen ik lat­ere vijf kilo­me­ters kan afzetten om te zien of er vorderin­gen zijn gemaakt.
Wat me opvalt is de voor mijn doen lage hart­slag. In het begin een stuk hoger van­wege de tegen­wind maar zelfs dan nog steeds lager dan wat ik nor­maal gespro­ken zie. Ik ben even terug­gaan door de his­to­rie van mijn sport-app en zie inder­daad een struc­turele dal­ing van een gemid­delde boven de 160 naar nu dus onder de 140 bpm. Dat schept vertrouwen voor de toekomst.
Nog even terug naar dat hakken en zagen. Voor wie het niet weet, het zijn onderde­len die ook op het pro­gram­ma kun­nen staan bij een sur­vival­run. Loop je als recre­ant dan komt het zelden voor (alleen in Zeist heb ik een keer moeten zagen), maar het kan zijn nu ik een wed­stri­jdli­cen­tie heb voor de korte afs­tand (nieuwe benam­ing voor wat voorheen de BSC was) dat de kans grot­er wordt dat ik het tegenkom. Ik heb me daarom een hak­bi­jl aangeschaft en ben gis­ter meteen begonnen dat gereed­schap goed uit te testen. Oefen­ing baart kun­st en hout ligt er nog genoeg.

hakbijl1 hakbijl2

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets