Vakantieliefde op Aicha Qandisha

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van len­te.

Ik pak haar bij de schou­ders en duw mezelf omhoog. Die­per in haar. Maak lome bewe­gin­gen van­uit de heu­pen. Bewust lang­zaam om de cli­max uit te stel­len. Wat niet lang meer zal luk­ken.

Opnieuw beweeg ik me voor­uit, buig voor­over en lik haar hals. Omvat haar mid­del. Blijf stil lig­gen. Kijk naar haar gezicht op het kus­sen. Ze ligt op een wang en heeft haar ogen dicht. Op haar boven­lip zijn zweet­drup­pel­tjes zicht­baar. Het kus­sen is nat bij haar mond. Speek­sel.

De och­tend­zon schijnt bin­nen door de open­staan­de bal­kon­deu­ren. Bene­den ons appar­te­ment is het zwem­bad. Het is de eer­ste dag van onze vakan­tie. De kin­de­ren heb­ben we alvast voor­uit gestuurd om een plek­je uit te zoe­ken. Hope­lijk blij­ven ze nog even weg.

Stuk­je geluk

Geraf­fi­neerd begint ze haar spie­ren te span­nen. De druk wordt opge­voerd. Om dan weer even te ont­span­nen. Ik wil me terug­trek­ken maar dat is voor haar het teken om de span­ning weer op te voe­ren. Snui­vend haal ik adem door mijn neus. Ik weet dat het een kwes­tie van tijd is nu. Een ver­lo­ren zaak. Van­uit een onbe­ken­de plek voel ik het komen aan­stor­men. De con­tro­le over mijn lichaam raak ik kwijt. Mijn greep om haar lichaam wordt ste­vi­ger. Haar spie­ren heb­ben geen grip meer op mij. Het rit­me is over­ge­no­men. Ik pak haar bij het haar en trek haar hoofd ach­ter­over. Stoot nog enke­le keren. Kramp schiet in mijn boven­be­nen.

“Karin”, kreun ik en laat me gaan.

Als het tril­len­de gevoel uit mijn benen is ver­dwe­nen duw ik me van haar af en rol om naar de ande­re kant van het bed. Hij­gend lig ik op mijn rug. Pas nu begin ik te zwe­ten. Uit erva­ring weet ik dat mijn hoofd inmid­dels rood aan­ge­lo­pen is.

Ik tast naar haar hand en knijp er in. Ze knijpt terug. Zo blij­ven we lig­gen. Hand in hand. Alle­bei in ons stuk­je geluk. Het voelt goed.

Tot­dat ze begint te pra­ten.

Wat?

“Wat zei je eigen­lijk?”

“Wan­neer?”

“Zojuist.”

“Zojuist?”

“Ja, zojuist. Vlak voor­dat je klaar­kwam.”

“Zei ik toen iets?”

“Ja.”

“Wat dan?”

“Dat vraag ik je.”

“Ik weet het niet. Kan me het niet her­in­ne­ren. Goh, wat zegt een man als hij klaar­komt?”

“De naam van zijn lief­je?”

“Of van zijn min­na­res?”

“Doe niet zo gek.”

“Ik doe niet gek. Je zei iets.”

“Nou ja, het kan toch van alles zijn. Weet ik veel wat ik alle­maal zeg als ik klaar­kom.”

“Dat weet ik wel. Niet veel. Meest­al zucht en kreun je alleen maar. Je bent niet zo’n pra­ter in bed.”

“Maar ik vond het wel lek­ker hoor, schat­je. En nu ga ik snel dou­chen voor­dat de kin­de­ren terug­ko­men van het zwem­bad.”

Ze stapt uit bed en houdt daar­bij één hand tus­sen haar benen. Loopt iet­wat onhan­dig naar de deur. Ik moet lachen. Ze draait zich om en kijkt me vra­gend aan.

“Waar lach je om?”

“Om jou. Hoe je loopt. Je schui­felt als een pin­gu­ïn.”

Ze begint nu ook te lachen.

“Kom je ook?”, vraagt ze nog als ze de slaap­ka­mer uit­loopt.

Ik blijf lig­gen en vraag me af of ik echt ‘Karin’ heb gezegd.

“Waar blijf je nou?”, hoor ik mijn vrouw van­uit de bad­ka­mer roe­pen.

Karin

Ze had er weer­ga­loos uit­ge­zien in haar avond­kle­ding. Een stra­len­de ster. Alle schroom was van me afge­val­len toen ik haar iets te drin­ken aan­bood. Het was de eer­ste avond van onze vakan­tie. Mijn vrouw was moe van de reis en tege­lijk met de kin­de­ren gaan sla­pen. Ik besloot nog wat te gaan drin­ken in de hotel­bar. Haar naam was Karin. De gang naar de dans­vloer had aan­ge­voeld als­of ik haar een aan­zoek deed. Het dan­sen zelf was van een inti­mi­teit zoals ik niet eer­der had mee­ge­maakt.

Haar voch­ti­ge lip­pen tegen mijn wang. Op weg naar mijn mond. Ik open mij voor haar. Het punt­je van haar tong krult zich onder die van mij. Een wolk­je war­me adem zweeft naar bin­nen. Doet me ter plek­ke ver­liefd wor­den.

Een laat­ste aar­ze­ling voor­dat ik volg naar haar kamer. Daar­na gaat het snel. Reso­luut duw ik haar ach­ter­over op het bed. Het jurk­je spant zich strak over haar lijf. Ik buig en pak bei­de han­den. Leg ze boven haar hoofd. Wan­neer ik langs haar wang strijk, draait ze zich en zuigt mijn duim diep naar bin­nen. Onder­wijl blijft ze me aan­kij­ken.

Ver­lei­de­lij­ker aan­moe­di­ging is niet denk­baar. Ik buig ver­der voor­over, pak haar borst vast en begin door de dun­ne stof van het jurk­je op haar tepel te ade­men. De war­me lucht doet haar groei­en en kreu­nen. Ze tilt haar bil­len iet­wat omhoog zodat ik het jurk­je omhoog kan schui­ven. Het slip­je stroop ik omlaag. Ik leg mijn hand tus­sen haar benen. Nat­te warm­te. Haar adem­ha­ling ver­snelt. Ver­der schuif ik het dun­ne tex­tiel omhoog en ont­bloot zo haar buik. Daar­na haar bor­sten. Kus haar navel.
Kleed mij­zelf uit.

Ga naast haar lig­gen en pak haar hand vast. Ik draai opzij en

stap de dou­che­ca­bi­ne in.

Ze is bezig haar haren te was­sen met sham­poo. Ik neem het van haar over en begin zacht haar hoofd­huid te mas­se­ren.

“Ik kom klaar in je.”

“Wat?”

“Dat is wat ik zei. ‘Ik kom klaar in je’. Dat is wat je gehoord hebt.”

Voor­dat ze nog iets kan zeg­gen richt ik de dou­ches­traal op haar hoofd. Proes­tend begint ze zich van me weg te duwen op zoek naar een hand­doek.

~ ~ ~

Nu de zomer­se ver­ha­len­wed­strijd op Aicha Qan­disha is afge­lo­pen (de uit­slag is op dit moment nog niet bekend) dacht ik dat het geen kwaad kon om mijn inzen­ding ook hier te plaat­sen.

~ ~ ~

Eén antwoord op “Vakantieliefde op Aicha Qandisha”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *