Categorieën
Fictief

Vakantieliefde op Aicha Qandisha

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van lente.

Ik pak haar bij de schou­ders en duw mezelf omhoog. Die­per in haar. Maak lome bewe­gin­gen van­uit de heu­pen. Bewust lang­zaam om de cli­max uit te stel­len. Wat niet lang meer zal lukken.

Opnieuw beweeg ik me voor­uit, buig voor­over en lik haar hals. Omvat haar mid­del. Blijf stil lig­gen. Kijk naar haar gezicht op het kus­sen. Ze ligt op een wang en heeft haar ogen dicht. Op haar boven­lip zijn zweet­drup­pel­tjes zicht­baar. Het kus­sen is nat bij haar mond. Speeksel.

De och­tend­zon schijnt bin­nen door de open­staan­de bal­kon­deu­ren. Bene­den ons appar­te­ment is het zwem­bad. Het is de eer­ste dag van onze vakan­tie. De kin­de­ren heb­ben we alvast voor­uit gestuurd om een plek­je uit te zoe­ken. Hope­lijk blij­ven ze nog even weg.

Stuk­je geluk

Geraf­fi­neerd begint ze haar spie­ren te span­nen. De druk wordt opge­voerd. Om dan weer even te ont­span­nen. Ik wil me terug­trek­ken maar dat is voor haar het teken om de span­ning weer op te voe­ren. Snui­vend haal ik adem door mijn neus. Ik weet dat het een kwes­tie van tijd is nu. Een ver­lo­ren zaak. Van­uit een onbe­ken­de plek voel ik het komen aan­stor­men. De con­tro­le over mijn lichaam raak ik kwijt. Mijn greep om haar lichaam wordt ste­vi­ger. Haar spie­ren heb­ben geen grip meer op mij. Het rit­me is over­ge­no­men. Ik pak haar bij het haar en trek haar hoofd ach­ter­over. Stoot nog enke­le keren. Kramp schiet in mijn bovenbenen.

“Karin”, kreun ik en laat me gaan.

Als het tril­len­de gevoel uit mijn benen is ver­dwe­nen duw ik me van haar af en rol om naar de ande­re kant van het bed. Hij­gend lig ik op mijn rug. Pas nu begin ik te zwe­ten. Uit erva­ring weet ik dat mijn hoofd inmid­dels rood aan­ge­lo­pen is.

Ik tast naar haar hand en knijp er in. Ze knijpt terug. Zo blij­ven we lig­gen. Hand in hand. Alle­bei in ons stuk­je geluk. Het voelt goed.

Tot­dat ze begint te praten.

Wat?

“Wat zei je eigenlijk?”

“Wan­neer?”

“Zojuist.”

“Zojuist?”

“Ja, zojuist. Vlak voor­dat je klaarkwam.”

“Zei ik toen iets?”

“Ja.”

“Wat dan?”

“Dat vraag ik je.”

“Ik weet het niet. Kan me het niet her­in­ne­ren. Goh, wat zegt een man als hij klaarkomt?”

“De naam van zijn liefje?”

“Of van zijn minnares?”

“Doe niet zo gek.”

“Ik doe niet gek. Je zei iets.”

“Nou ja, het kan toch van alles zijn. Weet ik veel wat ik alle­maal zeg als ik klaarkom.”

“Dat weet ik wel. Niet veel. Meest­al zucht en kreun je alleen maar. Je bent niet zo’n pra­ter in bed.”

“Maar ik vond het wel lek­ker hoor, schat­je. En nu ga ik snel dou­chen voor­dat de kin­de­ren terug­ko­men van het zwembad.”

Ze stapt uit bed en houdt daar­bij één hand tus­sen haar benen. Loopt iet­wat onhan­dig naar de deur. Ik moet lachen. Ze draait zich om en kijkt me vra­gend aan.

“Waar lach je om?”

“Om jou. Hoe je loopt. Je schui­felt als een pinguïn.”

Ze begint nu ook te lachen.

“Kom je ook?”, vraagt ze nog als ze de slaap­ka­mer uitloopt.

Ik blijf lig­gen en vraag me af of ik echt ‘Karin’ heb gezegd.

“Waar blijf je nou?”, hoor ik mijn vrouw van­uit de bad­ka­mer roepen.

Karin

Ze had er weer­ga­loos uit­ge­zien in haar avond­kle­ding. Een stra­len­de ster. Alle schroom was van me afge­val­len toen ik haar iets te drin­ken aan­bood. Het was de eer­ste avond van onze vakan­tie. Mijn vrouw was moe van de reis en tege­lijk met de kin­de­ren gaan sla­pen. Ik besloot nog wat te gaan drin­ken in de hotel­bar. Haar naam was Karin. De gang naar de dans­vloer had aan­ge­voeld als­of ik haar een aan­zoek deed. Het dan­sen zelf was van een inti­mi­teit zoals ik niet eer­der had meegemaakt.

Haar voch­ti­ge lip­pen tegen mijn wang. Op weg naar mijn mond. Ik open mij voor haar. Het punt­je van haar tong krult zich onder die van mij. Een wolk­je war­me adem zweeft naar bin­nen. Doet me ter plek­ke ver­liefd worden.

Een laat­ste aar­ze­ling voor­dat ik volg naar haar kamer. Daar­na gaat het snel. Reso­luut duw ik haar ach­ter­over op het bed. Het jurk­je spant zich strak over haar lijf. Ik buig en pak bei­de han­den. Leg ze boven haar hoofd. Wan­neer ik langs haar wang strijk, draait ze zich en zuigt mijn duim diep naar bin­nen. Onder­wijl blijft ze me aankijken.

Ver­lei­de­lij­ker aan­moe­di­ging is niet denk­baar. Ik buig ver­der voor­over, pak haar borst vast en begin door de dun­ne stof van het jurk­je op haar tepel te ade­men. De war­me lucht doet haar groei­en en kreu­nen. Ze tilt haar bil­len iet­wat omhoog zodat ik het jurk­je omhoog kan schui­ven. Het slip­je stroop ik omlaag. Ik leg mijn hand tus­sen haar benen. Nat­te warm­te. Haar adem­ha­ling ver­snelt. Ver­der schuif ik het dun­ne tex­tiel omhoog en ont­bloot zo haar buik. Daar­na haar bor­sten. Kus haar navel.
Kleed mij­zelf uit.

Ga naast haar lig­gen en pak haar hand vast. Ik draai opzij en

stap de dou­che­ca­bi­ne in.

Ze is bezig haar haren te was­sen met sham­poo. Ik neem het van haar over en begin zacht haar hoofd­huid te masseren.

“Ik kom klaar in je.”

“Wat?”

“Dat is wat ik zei. ‘Ik kom klaar in je’. Dat is wat je gehoord hebt.”

Voor­dat ze nog iets kan zeg­gen richt ik de dou­ches­traal op haar hoofd. Proes­tend begint ze zich van me weg te duwen op zoek naar een handdoek.

~ ~ ~

Nu de zomer­se ver­ha­len­wed­strijd op Aicha Qan­disha is afge­lo­pen (de uit­slag is op dit moment nog niet bekend) dacht ik dat het geen kwaad kon om mijn inzen­ding ook hier te plaatsen.

Één reactie op “Vakantieliefde op Aicha Qandisha”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *