Vakantieliefde op Aicha Qandisha

vakantieliefde

Mijn gezicht diep in haar haren begraven. Het hare drukt in het kussen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van lente.
Ik pak haar bij de schoud­ers en duw mezelf omhoog. Dieper in haar. Maak lome beweg­in­gen vanu­it de heupen. Bewust langza­am om de cli­max uit te stellen. Wat niet lang meer zal lukken.
Opnieuw beweeg ik me vooruit, buig voorover en lik haar hals. Omvat haar mid­del. Bli­jf stil liggen. Kijk naar haar gezicht op het kussen. Ze ligt op een wang en heeft haar ogen dicht. Op haar boven­lip zijn zweet­drup­pelt­jes zicht­baar. Het kussen is nat bij haar mond. Speek­sel.
De ocht­end­zon schi­jnt bin­nen door de open­staande balkon­deuren. Bene­den ons apparte­ment is het zwem­bad. Het is de eerste dag van onze vakantie. De kinderen hebben we alvast vooruit ges­tu­urd om een plek­je uit te zoeken. Hopelijk bli­jven ze nog even weg.
Stuk­je geluk
Ger­af­fi­neerd begint ze haar spieren te span­nen. De druk wordt opgevo­erd. Om dan weer even te ontspan­nen. Ik wil me terugtrekken maar dat is voor haar het teken om de span­ning weer op te voeren. Snuiv­end haal ik adem door mijn neus. Ik weet dat het een kwest­ie van tijd is nu. Een ver­loren zaak. Vanu­it een onbek­ende plek voel ik het komen aanstor­men. De con­t­role over mijn lichaam raak ik kwi­jt. Mijn greep om haar lichaam wordt ste­viger. Haar spieren hebben geen grip meer op mij. Het ritme is overgenomen. Ik pak haar bij het haar en trek haar hoofd achterover. Stoot nog enkele keren. Kramp schi­et in mijn boven­be­nen.
“Karin”, kre­un ik en laat me gaan.
Als het tril­lende gevoel uit mijn benen is verd­we­nen duw ik me van haar af en rol om naar de andere kant van het bed. Hij­gend lig ik op mijn rug. Pas nu begin ik te zweten. Uit ervar­ing weet ik dat mijn hoofd inmid­dels rood aan­gelopen is.
Ik tast naar haar hand en kni­jp er in. Ze kni­jpt terug. Zo bli­jven we liggen. Hand in hand. Alle­bei in ons stuk­je geluk. Het voelt goed.
Tot­dat ze begint te prat­en.
Wat?
“Wat zei je eigen­lijk?”
“Wan­neer?”
“Zojuist.”
“Zojuist?”
“Ja, zojuist. Vlak voor­dat je klaark­wam.”
“Zei ik toen iets?”
“Ja.”
“Wat dan?”
“Dat vraag ik je.”
“Ik weet het niet. Kan me het niet herin­neren. Goh, wat zegt een man als hij klaarkomt?”
“De naam van zijn lief­je?”

“Of van zijn minnares?”
“Doe niet zo gek.”
“Ik doe niet gek. Je zei iets.”
“Nou ja, het kan toch van alles zijn. Weet ik veel wat ik alle­maal zeg als ik klaarkom.”
“Dat weet ik wel. Niet veel. Meestal zucht en kre­un je alleen maar. Je bent niet zo’n prater in bed.”

“Maar ik vond het wel lekker hoor, schat­je. En nu ga ik snel douchen voor­dat de kinderen terugkomen van het zwem­bad.”
Ze stapt uit bed en houdt daar­bij één hand tussen haar benen. Loopt iet­wat onhandig naar de deur. Ik moet lachen. Ze draait zich om en kijkt me vra­gend aan.
“Waar lach je om?”
“Om jou. Hoe je loopt. Je schuifelt als een pin­guïn.”
Ze begint nu ook te lachen.
“Kom je ook?”, vraagt ze nog als ze de slaap­kamer uit­loopt.
Ik bli­jf liggen en vraag me af of ik echt ‘Karin’ heb gezegd.
“Waar bli­jf je nou?”, hoor ik mijn vrouw vanu­it de bad­kamer roepen.
Karin
Ze had er weer­ga­loos uit­gezien in haar avond­kled­ing. Een stral­ende ster. Alle schroom was van me afgevallen toen ik haar iets te drinken aan­bood. Het was de eerste avond van onze vakantie. Mijn vrouw was moe van de reis en tegelijk met de kinderen gaan slapen. Ik besloot nog wat te gaan drinken in de hotel­bar. Haar naam was Karin. De gang naar de dans­vlo­er had aangevoeld alsof ik haar een aan­zoek deed. Het dansen zelf was van een intimiteit zoals ik niet eerder had meege­maakt.
Haar vochtige lip­pen tegen mijn wang. Op weg naar mijn mond. Ik open mij voor haar. Het pun­t­je van haar tong krult zich onder die van mij. Een wolk­je warme adem zweeft naar bin­nen. Doet me ter plekke ver­liefd wor­den.
Een laat­ste aarzel­ing voor­dat ik volg naar haar kamer. Daar­na gaat het snel. Res­olu­ut duw ik haar achterover op het bed. Het jurk­je spant zich strak over haar lijf. Ik buig en pak bei­de han­den. Leg ze boven haar hoofd. Wan­neer ik langs haar wang strijk, draait ze zich en zuigt mijn duim diep naar bin­nen. Onder­wi­jl bli­jft ze me aankijken.
Ver­lei­delijk­er aan­moedig­ing is niet denkbaar. Ik buig verder voorover, pak haar borst vast en begin door de dunne stof van het jurk­je op haar tepel te ade­men. De warme lucht doet haar groeien en kre­unen. Ze tilt haar billen iet­wat omhoog zodat ik het jurk­je omhoog kan schuiv­en. Het slip­je stroop ik omlaag. Ik leg mijn hand tussen haar benen. Nat­te warmte. Haar ademhal­ing ver­snelt. Verder schuif ik het dunne tex­tiel omhoog en ont­bloot zo haar buik. Daar­na haar borsten. Kus haar navel.
Kleed mijzelf uit.
Ga naast haar liggen en pak haar hand vast. Ik draai opz­ij en
stap de douchecab­ine in.
Ze is bezig haar haren te wassen met sham­poo. Ik neem het van haar over en begin zacht haar hoofd­huid te masseren.
“Ik kom klaar in je.”
“Wat?”
“Dat is wat ik zei. ‘Ik kom klaar in je’. Dat is wat je geho­ord hebt.”
Voor­dat ze nog iets kan zeggen richt ik de douches­traal op haar hoofd. Proes­tend begint ze zich van me weg te duwen op zoek naar een hand­doek.
~ ~ ~
Nu de zom­erse ver­halen­wed­stri­jd op Aicha Qan­disha is afgelopen (de uit­slag is op dit moment nog niet bek­end) dacht ik dat het geen kwaad kon om mijn inzend­ing ook hier te plaat­sen.

1 Comment

Laat een reactie achter op Anna Reactie annuleren