Te vroeg gepiekt?

De Fami­ly Obsta­cle Run in Nij­me­gen. Drie zwa­re kilo­me­ters door vet­te mod­der en over vele hin­der­nis­sen. Mor­gen loop ik ‘m, samen met mijn klein­kin­de­ren en hun moe­der. Maar van­daag al kre­gen we de feli­ci­ta­ties bin­nen dat we een gewel­di­ge pres­ta­tie gele­verd hebben:

image

Ik ben heel benieuwd wat ik te zien krijg wan­neer ik door­klik naar de site met actiefoto’s…

~ ~ ~

Zon­der gek­heid. Mor­gen moe­ten we toch echt nog aan de bak om dat Finis­her shirt met trots te mogen dra­gen. En we heb­ben er zin in!
Wil je ons komen aan­moe­di­gen, dan zijn jul­lie van­zelf­spre­kend van har­te wel­kom. Klik hier voor meer info over loca­tie en tij­den. Wij star­ten op zater­dag om 14:30 in start­vak MAROON.

~ ~ ~