Family Obstacle Run 2016 — We did it!

Ondanks dat we op vrij­dag de beves­ti­ging per email bin­nen­kre­gen dat we de Obsta­cle Run reeds met suc­ces gelo­pen had­den, zijn we op zater­dag toch maar een kijk­je gaan nemen. En wat blijkt? Onze start­num­mers lagen inder­daad gewoon op ons te wach­ten. De klein­kin­de­ren moesten dus voor de twee­de keer die dag in hun sportout­fit aan­tre­den nadat ze ’s och­tends al om 8 uur (!!) op het voet­bal­veld had­den gestaan.

En het ging boven ver­wach­ting goed. Waren we voor­af wat bang dat het alle­maal iets teveel van het goe­de was op één dag (met daar­bij ook nog de aan­te­ke­ning dat ze hun eer­ste school­week na de zomer­va­kan­tie ach­ter de rug had­den), gedu­ren­de de run viel daar wei­nig van te mer­ken. Op een inci­den­te­le lich­te wei­ge­ring na, vlo­gen de jon­gens over het par­cours en de hin­der­nis­sen. Hoe­wel ze de mod­der maar een vie­ze bedoe­ning vonden.

Eén reactie

Weerzinwekkend 17 september 2016 Reageer

Wat ont-zet-tend LIEF! Zo samen.

Geef een antwoord