Family Obstacle Run 2016 — We did it!

Ondanks dat we op vri­jdag de beves­tig­ing per email bin­nenkre­gen dat we de Obsta­cle Run reeds met suc­ces gelopen had­den, zijn we op zater­dag toch maar een kijk­je gaan nemen. En wat blijkt? Onze start­num­mers lagen inder­daad gewoon op ons te wacht­en. De kleinkinderen moesten dus voor de tweede keer die dag in hun sportout­fit aantre­den nadat ze ’s ocht­ends al om 8 uur (!!) op het voet­balveld had­den ges­taan.

En het ging boven verwacht­ing goed. Waren we vooraf wat bang dat het alle­maal iets teveel van het goede was op één dag (met daar­bij ook nog de aan­teken­ing dat ze hun eerste school­week na de zomer­vakantie achter de rug had­den), gedurende de run viel daar weinig van te merken. Op een inci­den­tele lichte weiger­ing na, vlo­gen de jon­gens over het par­cours en de hin­dernissen. Hoewel ze de mod­der maar een vieze bedoen­ing von­den.

img_7692

img_7780

img_7796

img_7845

img_7858

img_7936

img_7975

img_8044

img_8065

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets