Rondje mijlenver

rondje20160916

Na een sportief week­end (met een Obsta­cle Run­net­je en een Sur­vival­run) is er deze week verder weinig van sport terecht­gekomen. Ik voelde me best moe van de run in Gen­nep en de voor sep­tem­ber onge­wone hit­te­golf vor­mde een welkom excu­us om wat rust te nemen. Maar van­daag op kan­toor begon het alweer te kriebe­len. De tem­per­atu­ur was inmid­dels naar een aan­ge­naam niveau geza­kt en een­maal thuis heb ik meteen de hard­loop­kled­ing aangetrokken voor rond­je ren­nen.

Automa­tisch liep ik de route die richt­ing ons nieuwe huis gaat. Dat begint zo’n beet­je een vaste rou­tine te wor­den. Met als vertrekpunt het (fal­li­ete) Pitch en Put ter­rein ga ik richt­ing Huis­sen om dan na ongeveer 3 kilo­me­ter recht­saf te slaan. Alleen klopte de afs­tand deze keer niet. Of ik las het niet goed. Zo zon­der bril bli­jft het voor mij alti­jd behelpen met dat tom­tom sporthor­loge. Zin om even te stop­pen zodat ik beter op het dis­play kon kijken had ik niet. Daar­voor liep ik te lekker. Dan thuis maar kijken wat de gelopen afs­tand zou zijn plus het bijbe­horende tem­po.

Wat bleek nu het geval te zijn geweest? Mijn hor­loge was blijk­baar door een recente update aangepast. De een­heid voor afs­tand stond terug op mijlen in plaats van kilo­me­ters. Het verk­laarde mijn ver­war­ring tij­dens het lopen op de spaarzame momenten dat ik toch op mijn hor­loge tuurde. De gelopen tijd stond in geen ver­houd­ing tot de afgelegde afs­tand. Ten­min­ste, ervan uit­gaande dat de afs­tand in kilo­me­ters was.

Uitein­delijk bleek ik hele­maal niet zo langza­am gelopen te hebben. En ook nog eens het tweede gedeelte sneller dan het eerste. Blij dat ik gegaan ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets