Te koop: ons huis

v22funda

Het bord moet nog in de tuin maar op Fun­da staat ons huis nu al te koop. Dat moest ook wel want we wil­len graag mee­doen aan de NVM Open Hui­zen dag op zater­dag 1 okto­ber. Haast was dus gebo­den. Er zit­ten nog wat fout­jes in som­mi­ge van de plat­te­gron­den zoals ze op de site staan, maar dat wordt bin­nen­kort gecor­ri­geerd. Daar wil­den we niet meer op wach­ten. Nee, het wach­ten is nu op de gre­ti­ge kopers die ons hope­lijk in posi­tie­ve zin gaan ver­ras­sen door snel met een aan­ne­me­lijk bod te komen. We zijn er klaar voor!