The Color Purple

Wat bete­kent die paar­se kleur?
Een heel terech­te vraag. Ik zou ‘m zelf ook gesteld kun­nen heb­ben had ik aan de ande­re kant van de tafel geze­ten. Daar zat ik ech­ter niet. Ik zat aan deze kant. De kant van de onder­vraag­de. Tegen­over mij zat de onder­vra­ger. Ook wel audi­tor genoemd.
Wat die paar­se kleur betekent?
Mijn her­sens werk­ten op vol­le toe­ren. Aller­lei ver­ban­den wer­den er gelegd. Het rare was dat in mijn hoofd de kleur paars pur­ple werd. Kwam het door­dat de voer­taal op kan­toor Engels is? Hoe dan ook, ik hoor­de de gitaar­so­lo uit Pur­ple Rain en werd een beet­je weemoedig.
The color purple?
De audi­tor keek niet lan­ger meer naar het scherm maar naar mij. Goeie film. Hoe­wel zoals altijd het boek beter was. Zou ik hem dat moe­ten ver­tel­len? Hij leek niet zo’n lezer. Mis­schien ken­de hij zowel film als boek niet. Ook lul­lig voor hem om dat te moe­ten toegeven.
Oh, de bete­ke­nis van die paar­se kleur!
Ik klik­te naar een ander tab­blad in de excel­fi­le. Opnieuw ver­sche­nen her en der paar­se cel­len op het scherm. Plots had ik con­text en kon ik het hem uit­leg­gen. In een klein boek­je maak­te hij wat aan­te­ke­nin­gen. Niet veel later waren we klaar. In het eind­rap­port stond het opne­men van een legen­da ver­meld als ver­be­ter­punt. Daar kan ik mee leven.
~ ~ ~