The Color Purple

Wat betekent die paarse kleur?
Een heel terechte vraag. Ik zou ‘m zelf ook gesteld kun­nen hebben had ik aan de andere kant van de tafel gezeten. Daar zat ik echter niet. Ik zat aan deze kant. De kant van de ondervraagde. Tegen­over mij zat de ondervrager. Ook wel audi­tor genoemd.
Wat die paarse kleur betekent?
Mijn hersens werk­ten op volle toeren. Aller­lei ver­ban­den wer­den er gelegd. Het rare was dat in mijn hoofd de kleur paars pur­ple werd. Kwam het door­dat de voer­taal op kan­toor Engels is? Hoe dan ook, ik hoorde de gitaar­so­lo uit Pur­ple Rain en werd een beet­je weemoedig.
The col­or pur­ple?
De audi­tor keek niet langer meer naar het scherm maar naar mij. Goeie film. Hoewel zoals alti­jd het boek beter was. Zou ik hem dat moeten vertellen? Hij leek niet zo’n lez­er. Miss­chien kende hij zow­el film als boek niet. Ook lul­lig voor hem om dat te moeten toegeven.
Oh, de beteke­nis van die paarse kleur!
Ik klik­te naar een ander tab­blad in de excelfile. Opnieuw ver­sch­enen her en der paarse cellen op het scherm. Plots had ik con­text en kon ik het hem uit­leggen. In een klein boek­je maak­te hij wat aan­tekenin­gen. Niet veel lat­er waren we klaar. In het ein­drap­port stond het opne­men van een leg­en­da ver­meld als ver­beter­punt. Daar kan ik mee lev­en.
~ ~ ~

Geef een reactie