Zal ik het proberen?

Waar ik de tijd van­daan haal is me een raad­sel maar deze avond zat ik plots met een deel uit de serie A song of Ice and Fire op de bank. In de zomer­vakantie had ik Book One: A Game of Thrones gelezen en nu was ik bezig in Book Two: A Clash of Kings. Ik vroeg me af of ik alle delen zou weten uit te lezen voor­dat de DVD’s van seizoen 6 beschik­baar zouden komen. Inmid­dels wist ik allang dat de boeken en de tv-serie gaan­deweg het ver­haal uit elka­ar waren gegroeid waar­door ik me dus geen illusies hoefde te mak­en dat ik door snel te lezen eerder dan mijn Inge zou weten hoe het verder ging met de weinige per­son­ages van het eerste uur die nog wel in lev­en waren aan het eind van seizoen 5.

Toch had ik tij­dens het lezen van A Game of Thrones even met idee gespeeld om een poging te wagen alles in één ruk te uit te lezen. Omdat ik bang was volledig de weg kwi­jt te ger­ak­en wan­neer ik halver­wege het lezen weer met een nieuw seizoen op DVD zou begin­nen. Er kwam echter een hoop tussen waar­door het er niet van gekomen is. Nu leek me dat alsnog een plan wat miss­chien kans van sla­gen had. Tenslotte lezen de boeken lekker vlot­jes weg.

Eens zien hoeveel ik nog te gaan heb:

  • A Game of Thrones — 835 bladz­i­jdes — gelezen
  • A Clash of Kings — 1009 bladz­i­jdes — inmid­dels op bladz­i­jde 242
  • A Storm of Swords — 1177 bladz­i­jdes — nog te lezen
  • A Feast for Crows — 1060 bladz­i­jdes — nog te lezen
  • A Dance with Drag­ons — 1112 bladz­i­jdes — nog te lezen

En wan­neer komt de DVD-box uit?

game-of-thrones-seizoen-6

Ok, 14 novem­ber dus. Dat betekent met nog zo’n 25 dagen te gaan dat ik iedere dag 150 bladz­i­jdes moet lezen om die klus te klaren. Of ik kan proberen de DVD’s zolang apart te leggen tot­dat de ker­st­vakantie aan­breekt. We gaan het zien, euh lezen…

~ ~ ~
PS: Natu­urlijk ga ik het niet red­den om de boeken eerst te lezen alvorens met de DVD’s te begin­nen. Tegen de tijd dat ik de boeken uit heb met mijn huidi­ge leestem­po plus wat ik daar­naast alle­maal nog wil lezen, is de tech­nolo­gie om DVD’s af te spe­len allang verd­we­nen. De DVD-spel­er die we in huis hebben is eigen­lijk al ern­stig aan ver­vang­ing toe, dus miss­chien is het wel hand­ig om alvast een reserve aan te schaf­fen voor­dat het te laat is.

PS1: Op de site van Elec­tric Lit zag ik een ont­moedi­gend overzicht staan van de leesti­jd ver­bon­den aan ‘klassiek­ers’. Ont­moedi­gend in de zin dat de A song of Ice and Fire serie op de hoog­ste plaats staat qua tijd die je nodig hebt om het in z’n geheel te lezen. Klik hier voor de Info­graph­ic.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets