Yes, he did it also!

We zijn iets meer dan een jaar verder en dit­maal is het de beurt aan klein­zoon Milan om af te zwem­men voor diplo­ma A.
Opnieuw was het Phar­rell Williams met Hap­py die voor de muzikale omli­jst­ing zorgde ter­wi­jl de exa­m­enkan­di­daat­jes zich naar de start­blokken begaven voor hun eerste proeve van bek­waamheid: het zwem­men met kleren aan. Milan wist een plaat­sje vooraan te bemachti­gen zodat hij meteen kon begin­nen. Hij had er al de hele dag zin in!
img_2755 img_2756
Daar­na was het uitk­le­den en terug het bad in om onder water door het gat in de mat te zwem­men (iets waar Noah vorig jaar de eerste keer wat moeite mee had). Ver­vol­gens twee baan­t­jes school­slag, twee baan­t­jes rugslag, een halve baan borstcrawl, een halve baan rugcrawl en tussendoor dri­jven op de rug en op de buik. Als laat­ste test nog 60 sec­on­den water­trap­pe­len.
img_2769
Toen ze hier­mee klaar waren moesten ze zich verza­me­len bij de bad­meesters. Daar werd hun een t‑shirt uit­gereikt indi­en ze ges­laagd waren. Wij wer­den al die tijd in span­ning gehouden.

img_2774

Tot­dat ze iedereen zich op com­man­do omdraaide en het shirt liet zien. Ze waren alle­maal ges­laagd!

img_2777
De klus was geklaard. De buit bin­nen. Nu sloeg de alsnog de ver­moei­d­heid toe.
img_2778
Maar na het omk­le­den was daar niets meer van te merken.
img_2780
Alleen nog even het diplo­ma ophalen en toege­juicht wor­den op het podi­um door de verza­melde menigte.

[Klik op de afbeeld­ing om de video op vimeo.com te bek­ijken]

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets