Bedreigde naamsoort laat wonderbaarlijk herstel zien

Pellenaars of Peelenaers?

De naam Pellenaars wordt pas na de invoering van de burgerlijke stand in 1811 consequent op dezelfde wijze geschreven. Voor die tijd kwam de naam voor in kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, waarbij men niet al te systematisch en consequent te werk ging en de naam vaak fonetisch werd genoteerd.

Vanaf het oudst bekende, gevonden familielid Peter Antonissen PEELENAERS, in de 17e eeuw, komt de familienaam voor middels diverse schrijfwijzen:

PEELENAERS,
PELENAER,
PEELENEERS,
PELENAERS,
PEELNAERS,
PELLENEERS,
PELLENERS
en PELLENAERS1.

PELEN betekent het van haren ontdoen, of het ontharen van huiden. In het zuid-nederlands gebruikt men hiervoor het werkwoord PELLEN.

[uit: De dynastie Pellenaars – stamboomonderzoek door Pierre Pellenaars in september 2001]

In 2007 werden er in totaal nog maar 25 personen met de achternaam Pellenaars in Nederland gesignaleerd. Een terugval van 3 stuks ten opzichte de telling in 1947. Elke twintig jaar één Pellenaars minder. In dit tempo zou over 500 jaar de naamsoort Pellenaars helemaal uit Nederland verdwenen zijn.

Gelukkig (voor diegenen die de naamsoort Pellenaars een warm hart toedragen) lijkt het tij zich te keren. Volgens de meest recente gegevens uit 2014 heeft het geslacht Pellenaars zich wonderbaarlijk hersteld en zijn er in zeven jaar tijd maar liefst 19 nieuwe achternaamgenoten bijgekomen. We kunnen hier spreken van een ware geboortetsunami! Nog even en Pellenaars is de meest voorkomende naamsoort in de wereld!

~ ~ ~


  1. Achteraf bezien zijn al die foutieve schrijfwijzes van mijn achternaam zo gek nog niet 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *