Les 1 — Mensen

Een nieu­we serie is gebo­ren! => Roe­meens voor begin­ners. Het plan is om hier regel­ma­tig ver­slag te doen van mijn vor­de­rin­gen op het gebied van de Roe­meen­se taal. Echt hard zal dat niet gaan, maar dat mag de pret niet druk­ken. Ten­slot­te zie ik het voor­lo­pig voor­al als een geintje…

Prachtig

Na twee keer tever­geefs thuis te zijn geble­ven zou van­daag dan toch echt (Zeker weten? Ja, echt!) de hout­ka­chel gele­verd wor­den. Voor of na de mid­dag? Tus­sen twee en drie uur (Zeker weten? Ja, echt!) om pre­cies te zijn. Voor de zeker­heid nam ik de hele dag vrij. Tegen vijf uur…

Unu, doi, trei…

Een nieu­we taal leren. De laat­ste keer was tij­dens mijn stu­die Geschie­de­nis toen ik ruim een jaar Latijn heb gevolgd bij een pri­vé­le­raar. Het werd niet echt een suc­ces ter­wijl de rest van mijn stu­die vlot­jes ging. Mis­schien dat ik ach­ter­af beter had kun­nen kie­zen voor extra taal­les­sen aan de…

Een keukenkraan waar

Een keu­ken­kraan waar kokend water uit komt. Ik vond het maar een vreemd idee. Erg gevaar­lijk boven­dien. Toen ik hoor­de dat een col­le­ga er een­tje had keek ik daar vreemd van op. Met drie klei­ne kin­de­ren in huis leek me dat vra­gen om moei­lijk­he­den. Hij gaf inder­daad aan dat ze…