Blijven sporten in tijden van drukte

Het is don­derda­gavond en opnieuw is het me niet gelukt om deze week naar een sur­vival­train­ing te gaan. Met iedere avond een afspraak of een kar­wei af te ron­den als opmaat naar de ver­bouwing die vol­gende week woens­dag begint kwam het er sim­pel­weg niet van. Ook ziet het er naar uit dat ik komende zondagocht­end de train­ing opnieuw moet lat­en schi­eten. Voor de maan­den die vol­gen zal het niet veel anders gaan.

Hoog­ste tijd dus voor een alter­natief plan om mijn con­di­tie op peil te houden (en invulling te geven aan mijn goede voorne­men om te bli­jven sporten) want ik merk (ook tij­dens de sur­vival­train­ing) dat mijn con­di­tie en kracht inge­boet hebben door het regel­matige verza­k­en.
Wat me het meest sim­pel lijkt is om de draad weer op te pakken van het thuis een kwartiert­je aan diverse oefenin­gen te best­e­den. In 2015 ben ik er in het kad­er van de Zen Habits meth­ode mee begonnen en heb het tot ver in 2016 vol­ge­houden. Omdat ik op een gegeven moment gemid­deld zo’n 3 tot 4 keer per week ging trainen en hard­lopen sloeg ik het steeds vak­er over. Het leek niet echt meer noodza­ke­lijk. Nu wel.
Voor­lop­ig ga ik een aan­tal oefenin­gen die we ook tij­dens de sur­vival­train­ing moeten doen in willekeurige vol­go­rde om de dag uitvo­eren:

  • Lunges
  • Biceps curls
  • Push-ups
  • Squats
  • Plank
  • Sit-Ups
  • Leg Lifts

Het aan­tal her­halin­gen per oefen­ing ga ik langza­am opvo­eren maar zek­er in het begin ga ik het niet forceren. Daar­naast wil ik proberen om min­i­maal 1x per week te gaan hard­lopen tussen alle druk­te door. Dat moet makke­lijk­er in te passen zijn dan de sur­vival­train­ing. Verder heb ik hier nog wat meer oefenin­gen staan die ik op een gegeven moment ook weer kan oppakken wan­neer ik me weer wat sterk­er voel.
Wan­neer ik begin? Vooraf­gaand aan deze blog­post natu­urlijk!
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets