Dinsdag, 31 januari 2017

Mal­le Pietje

Tij­dens de lunch werd me gevraagd of ik inte­res­se had in een pal­let vol krat­ten. Plus twee kas­ten. En indien ik het kon ver­voe­ren lagen er ook enke­le kozij­nen klaar die ik mee mocht nemen. Waar­van een­tje met het glas er nog in. Ook nu weer gra­tis en voor niets. Er wordt vol­op ver­bouwd om ruim­te te maken voor een ander bedrijf dat bij ons in het gebouw komt. Veel wordt op markt­plaats gezet of soms zelfs weg­ge­gooid wan­neer er zich geen gega­dig­den aan­die­nen die iets wil­len hebben.

Ik vroeg om bedenk­tijd en maak­te van de gele­gen­heid gebruik om bij Inge te infor­me­ren wat zij ervan dacht. Vori­ge week had ik al een sta­pel­tje krat­ten opge­haald die ons goed van pas leken te komen. En tus­sen kerst en nieuw­jaar had ik zelfs een aan­hang­wa­gen moe­ten huren omdat ik anders een archief­kast, een papier­ver­nie­ti­ger, twee whi­te­boards, vier bureaus en vijf stoe­len niet mee naar huis kon krijgen.

Alle­maal leuk en aar­dig maar onder­tus­sen stond het aar­dig vol onder de car­port en ach­ter op de plaats. Ruim­te voor nog meer spul­len is er eigen­lijk niet meer wil­len we een beet­je fat­soen­lijk ons huis in en uit kun­nen.
Geluk­kig krij­gen we mor­gen de sleu­tel van ons nieu­we huis waar er vol­doen­de ruim­te is en we die extra spul­len goed kun­nen gebrui­ken voor de ver­bou­wing. Na over­leg met Inge was daar­om de zaak snel beklon­ken. Jaze­ker, had­den we inte­res­se. We spra­ken een datum af wan­neer het mij het bes­te uit­kwam om de spul­len op te halen en begon­nen daar­na aan een toe­tje voor­dat we terug naar onze werk­plek gingen.

Toen ik even later de tele­foon nam om voor de zoveel­ste keer een aan­hang­wa­gen te reser­ve­ren voel­de ik met net zo’n opko­per van twee­de­hands spul­len die stad en land door­kruist op zoek naar koopwaar.

Op kan­toor noe­men ze me al Mal­le Pietje.

2 reacties

Carel 1 februari 2017 Reageer

Wat moet een mens met vier bureaus? Mal­le Piet­je weet raad, die heeft een uitdragerij

Peter Pellenaars 2 februari 2017 Reageer

Die bureaus komen later in het aan­ge­bouw­de deel van de schuur te staan. Daar kun­nen ze die­nen om aan te knut­se­len en der­ge­lij­ke. In fei­te zijn het gewoon lan­ge tafels die altijd van pas komen.

Geef een antwoord