Kaalslag

Het aftellen richt­ing 30 april is begonnen. Dan over­handi­gen we de sleu­tels van onze huidi­ge won­ing zoals we gis­ter de sleu­tels over­handigd kre­gen van onze nieuwe won­ing. In de tussen­liggende twaalf weken moet er flink wor­den gew­erkt om de won­ing die we vol­gens plan vanaf 1 mei gaan bewo­nen daad­w­erke­lijk bewoon­baar te mak­en. De groot­ste klus aan het huis is de com­plete ver­vang­ing van het dak omdat het niet geï­soleerd is en er boven­di­en asbest in ver­w­erkt is. Het nieuwe dak steekt een stuk uit waar­door er meteen een serre aan de ene kant en een uit­bouw van de slaap­kamer onder passen. Verder komt er een andere vlo­er in de meeste kamers en wor­den er op enkele plaat­sen muren en deuren ver­plaatst of ver­wi­jderd. Genoeg te doen dus.
En alsof dat niet vol­doende is wor­den ook de tuin en de schu­ur grondig onder han­den genomen.
In de de tuin zijn ze vanocht­end begonnen met het rooien van alle conifer­en en stru­iken. De conifer­en zagen er van de buitenkant nog wel aardig uit, maar van bin­nen waren de meesten com­pleet ver­dord. Ook waren ze veel te hoog en hele­maal uit mod­el. Tijd voor ver­vang­ing nu we toch alles over­hoop gaan gooien. Lat­er komt het er waarschi­jn­lijk niet meer van.
Op het eind van de dag ston­den er alleen nog stronken. De rest was verd­we­nen in de ver­snip­per­aar. In totaal leverde dat 40 kuub hout­snip­pers op (acht volle wagens) die uit­ge­strooid zijn over het pad achter op het perceel. Het vormt een mooie, zachte onder­grond voor de hin­dernis­baan die ik te zijn­er tijd wil (lat­en) bouwen om thuis ook te kun­nen trainen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets