Weekendje strippen — zaterdag

De werk­week van de tuin­man­nen zat er op en in het week­end mocht­en wij (Inge, haar broer en ikzelf) aan de gang voor­dat maandag de aan­nemer in het huis begint. Onze opdracht was om zoveel mogelijk te slopen en te strip­pen zodat de echte ver­bouwing een soort van vliegende start zou kri­j­gen.
Als eerste was mijn toekom­stige studeerkamer aan de beurt. Een klus die Inge’s broer voor zijn reken­ing nam. Na een half uur wrikken met een koevoet kwam Inge bin­nen om hem te vertellen dat hij deze ruimte kon over­slaan. De aan­nemer had lat­en weten dat hij daar voor­lop­ig nog niet aan gaat werken. Jam­mer, want het ging best vlot­jes. En nee, wij begri­jpen ook niet waarom hier een bad geplaatst is. Het gaat er in ieder geval uit.

Dan maar door naar de woonkamer. Daar had ik gis­ter al de par­ketvlo­er ver­wi­jderd. Nu moesten de balken uit de schouw ges­loopt wor­den. Met de hulp van een zware sloophamer kon mijn zwa­ger zich naar hartelust uitleven.

Na de lunch verd­ween Inge’s broer in de bad­kamer ter­wi­jl ik een kar­wei buiten kreeg toegewezen. Aan ’t eind van de dag was zowat de gehele bad­kamer ont­man­teld. In het pla­fond ont­dek­ten we twee lekk­ages. Waarschi­jn­lijk veroorza­akt door de boil­er die op het zold­ert­je staat. We hebben er geen nad­er onder­zoek naar ver­richt. Dat lat­en we over aan de aan­nemer.

Buiten was het de bedoel­ing om het kip­pen­hok af te breken. Dit hok staat pre­cies op de plek waar de uit­bouw van de schu­ur is gep­land. Eerst moesten we echter een stapel dak­pan­nen en ste­nen opruimen omdat we er anders aan een zijde niet goed bij kon­den komen. Toen we de onder­ste steen boven had­den, bleek dat niet zo te zijn. Er lagen er nog veel meer. Begraven in een kuil onder de stapel ste­nen. We waren er aldus veel te veel tijd mee kwi­jt. Hier­na hebben we alleen nog de dak­pan­nen er af kun­nen halen voor­dat het te donker om door te werken. De kip­pen waren ons dankbaar. Die kon­den er nu nog een nacht­je in slapen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets