20170218 — zaterdag

Ze doen ’t!

We kre­gen ze er gra­tis bij. Maar we wis­ten niet of ze het wel deden. Ze kre­gen het voor­deel van de twij­fel. Want natuur­lijk kijk je een gege­ven kip niet in de snavel.
Van­och­tend werd ons ver­trou­wen beloond. De eer­ste eitjes lagen pan­klaar op ons te wachten!