Categorieën
Blogpost

20170220 — maandag

Open huis

Het was een mooi voor­uit­zicht dat ons geschetst werd door de aan­ne­mer. Als wij gedu­ren­de het week­end flink zou­den door­wer­ken aan het ont­man­te­len van de bad­ka­mer en boven­dien de hou­ten vloe­ren uit twee kamers wis­ten te ver­wij­de­ren, dan kon hij zich deze week gaan rich­ten op opbouw- in plaats van afbraak­werk. Ten­slot­te was op don­der­dag­mid­dag de fun­de­ring gelegd voor de uit­bouw van onze slaap­ka­mer en serre.

Zo gezegd, zo gesloopt.
Trots stuur­den we op zon­dag­avond de foto’s van onze ver­rich­tin­gen. Op wat klei­ne pun­ten na was alles klaar. We had­den zelfs al het puin net­jes opge­ruimd. De plan­ken die fat­soen­lijk waren los­ge­ko­men lagen opge­sta­peld ach­ter op het erf voor ‘je-weet-maar-nooit’.
De aan­ne­mer was gema­tigd tevre­den. Waar­om we de bal­ken onder de hou­ten vloer niet ver­wij­derd had­den? Wis­ten wij veel! Moest dat dan?
Maar niet getreurd. Dat zou zijn hulp­je wel even doen voor­dat ze dan ein­de­lijk kon­den begin­nen met het vorm­ge­ven van ons toe­kom­sti­ge huis. Hij zou later op de dag wel een foto van de eer­ste resul­ta­ten door­stu­ren omdat we niet in de gele­gen­heid waren om zelf te gaan kijken.
Om 12 uur kre­gen we de vol­gen­de foto binnen:

We waren gema­tigd tevreden.

2 reacties op “20170220 — maandag”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *