House on the hill

Op papi­er zag het er vooraf erg mooi uit. En nog steeds zijn we erg blij met het ontwerp van de tuin zoals we dat samen in goed over­leg met de tuinar­chi­tect hebben opgesteld. Nu het rooien, snoeien en grondw­erk voor het groot­ste deel achter de rug is begin­nen de con­touren van de nieuwe tuin langza­am vorm te kri­j­gen.
Alleen hebben we ons ver­gist in de hoogte van de taxus die als haag moeten dienen ter afschei­d­ing van ons huis met dat van de buur­man.
We begonnen nat­tigheid te voe­len zon­der pre­cies te weten waarom toen de tuin­man aan­gaf dat voor het nieuwe ter­ras achter het huis er een extra trede moest komen in het trap­je naar bene­den. Hij had de daad­w­erke­lijke hoogte pas kun­nen opme­ten nadat we de sleu­tel van het huis had­den gekre­gen en die bleek toch iets meer te zijn dan onze schat­ting. Niet getreurd, er was nog ruimte in het bud­get.
Een vol­gende aan­wi­jz­ing werd een paar dagen lat­er gegeven door een van onze ken­nis­sen. Op bezoek met man en kinderen wees ze naar het huis van de buur­ma. Alsof het op een terp was gebouwd, zo gaf ze aan. Net als ons huis.
Daar had het inder­daad alle ken­merken van. We keken elka­ar aan en vroe­gen ons af waarom dit een prob­leem zou kun­nen zijn.
Van­daag zijn we erachter gekomen. Deze ocht­end is er een taxushaag geplaatst De buur­man had tij­dens het ken­nis­mak­ings­ge­sprek aangegeven dat hij nogal op z’n pri­va­cy was gesteld. Hij had er geen prob­le­men mee dat we de vele conifer­en zouden ver­wi­jderen maar hopelijk kwam er wel iets anders voor in de plaats. We kon­den hem gerust­stellen door te beloven dat er een mooie hoge haag zou komen.
De taxus is 1,80 meter hoog. Dat leek ons een paar weken gele­den meer dan vol­doende. Hoger was ook duur­der. En vol­doende groeien doen ze toch wel werd ons beloofd.
Laat ons hopen dat ze een beet­je haast mak­en met dat groeien.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets