Men in white

Dit­maal was het niet de brandweer die uit­gerukt was om een oefen­ing te houden in ons leegstaande huis, maar had­den man­nen in witte pakken de oprit geblok­keerd met gele lin­ten. Een plaats delict? Nee, gelukkig niet. Het betrof hier medew­erk­ers van het bedri­jf dat de asbest dak­pan­nen gaat ver­wi­jderen.
Even leek het alsof ze gelijk de inpakar­ti­est Chris­to de com­plete won­ing in vele lagen plas­tic gin­gen hullen. Dat viel uitein­delijk mee. Om te voorkomen dat asbestvezels in de tuin terecht zouden komen werd de onmid­del­lijke omgev­ing zorgvuldig afgedekt. Na al dat voor­berei­dend werk klom­men ze in de hoog­w­erk­er en gin­gen het dak op.
Van­daag zijn ze de hele dag bezig geweest. Ook mor­gen komen ze terug. Daar­na op woens­dag alles opruimen en goed schoon­mak­en voor­dat ze vertrekken.
En dan kan de aan­nemer het weer overne­men om de rest te ver­wi­jderen en er een beter geï­soleerd dak voor in de plaats terug aan te bren­gen. Met uit­bouw voor de serre.
De eerste maand zit erop. Nog twee maan­den te gaan.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets