Bandbreedte met anorexia

Op mijn todo-lijst­je staat het bestellen van een inter­ne­taansluit­ing voor op ons nieuwe adres. Wat ik al uit­ge­zocht had is dat we niet zoveel te kiezen hebben. Er ligt een adsl lijn­t­je en de band­breedte is slechts 7 Mbit/s. Uit­brei­d­ing naar kabel of glasvezel is onbe­taal­baar om als par­ti­c­uli­er uit te lat­en voeren.
Het is niet anders. We zullen het ermee moeten doen. In de afgelopen weken maak­ten we er al grap­jes over wan­neer de tv haperde of de inter­netverbind­ing even traag was. Wen d’r maar aan. Zo zal het over enkele weken aan de orde van de dag zijn.
Omdat ik gecharmeerd was van hoe ik door een medew­erk­er van XS4ALL de vorige keer was geholpen belde ik hen op voor de defin­i­tieve bestelling op basis van de offerte die ze in decem­ber had­den afgegeven. Ze had­den een ver­rass­ing in pet­to. De inleess­nel­heid (zoals dat in hun jar­gon heet) was inmid­dels teruggelopen van 7 Mbit/s naar een ultra­slanke 5 Mbit/s. Nog net vol­doende voor inter­net, maar inter­ac­tieve tv zat er niet meer in (kon er niet meer door).
Wat nu?
De uiterst klantvrien­delijke medew­erk­er gaf aan dat KPN bij die lijn­dunte nog wel inter­ac­tieve tv verkoopt. Dat zou ik dus kun­nen over­we­gen. Maar hij vertelde erbij dat we ons niet te veel moesten voorstellen van de kwaliteit en sta­biliteit.
We hebben er niet lang over hoeven na te denken. Dan maar geen inter­ac­tieve tv. We maak­ten er toch al bij­na geen gebruik van. Er komt nu een dig­itenne kast­je zodat we de meest voor de hand liggende zen­ders uit de lucht kun­nen plukken mocht­en we zin hebben om tv te kijken. Als het goed is hebben we nog ergens een ‘oude’ dvd-recorder liggen dus ook iets opne­men kan nog steeds indi­en we daar behoefte aan hebben. Old-skool inter­ac­tiviteit.
~ ~ ~

Geef een reactie