Hindernisbaan

Omdat ze op don­derdag en vri­jdag een aan­tal bomen kwa­men aflev­eren moesten alle planten die we overge­bracht had­den en strate­gisch in de tuin had­den geplaatst alsnog weer aan de kant wor­den gezet. Maar waar naar toe for the time being? Onder de schu­ur? Achter de schu­ur? Tegen de rij conifer­en?

Uitein­delijk hebben we besloten om ze op het stuk grond te zetten achter het hek­je waar we ook de vele kubieke meters hout­snip­pers hebben uit­gere­den.

Ooit is het de bedoel­ing dat op deze strook van 6 meter breed en 40 meter mijn eigen privé hin­dernis­baan gebouwd gaat wor­den. Daar­voor moet nog wel eerst veel werk ver­richt wor­den te begin­nen met het weer voor de zoveel­ste keer ver­plaat­sen van de bakken met planten terug in de tuin waar we van­daag mee begonnen zijn.

Op dit moment is het al een hele toer om van de ene kant naar de andere kant te lopen tussen alle ‘rom­mel’ door, maar de hin­dernis­baan die ik in gedacht­en heb ziet er toch wel iets anders uit.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets