Uitdaging op de werkvloer

Niet alleen privé, ook op het werk zit ik mid­den in de ver­bouwingswerkza­amhe­den. Dit heeft te mak­en dat we het gebouw met twee bedri­jven delen. Het andere bedri­jf is onlangs door Emer­son verkocht en is inmid­dels ver­huisd naar een andere locatie. Hun plaats wordt nu ingenomen door een ander Emer­son bedri­jf. Maar daar komt heel wat bij kijken.

Dat heeft natu­urlijk voor- en nade­len. De nade­len liggen bijvoor­beeld op het vlak van (geluids)overlast. Dat valt bij­na niet te voorkomen en men doet er alles aan om het zoveel mogelijk te voorkomen. Gelukkig ver­keer ik in de omstandighe­den dat ik thuis kan werken wan­neer het op kan­toor tijdelijk inef­fi­ciënt wordt om daar te zijn. Hoewel dat nu ook steeds min­der hand­ig is gezien de ver­huis­rom­mel waar we zelf mid­denin zit­ten.

De voorde­len van de recon­struc­tie in ons kan­toor hebben ik ook mogen ervaren. Die bestaan voor­namelijk uit de spullen die ik gratis en voor niets mocht meen­e­men (alle collega’s kon­den zich hier voor inschri­jven) omdat ze over­tol­lig dan wel beschadigd waren. Daar hebben we nu al veel plezi­er aan gehad bij de eigen ver­bouwing.

Ook heeft het zo z’n humoris­tis­che kan­ten. Op de werkvlo­er waar ook veel geschoven moet wor­den om de nieuwkomers een plek­je te geven zag ik dat er schot­ten waren ver­plaatst. De ‘voet­jes op de grond’ die looproutes aangeven zijn nog niet ver­wi­jderd en daar­door onstond deze uitda­gende sit­u­atie. Alleen per­son­eel met zeer lange benen of op stel­ten kan zich hier zon­der prob­le­men voort­be­we­gen. Voor ieder ander per­soon is het momenteel onmo­gelijk zon­der blessures de werk­plek te bereiken.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets