What’s in a name

Op de radio van­och­tend een kort inter­view met een imker uit de Betu­we. Ze ver­tel­de hoe deze uit de hand gelo­pen hob­by inmid­dels een full­ti­me baan was geworden.
Niet alleen houdt ze zich bezig met het ver­zor­gen van ver­schil­len­de bij­en­fa­mi­lies, daar­naast geeft ze ook cur­sus­sen en bezoekt ze met haar bij­en­huis­hou­ding fruit­te­lers in haar omge­ving om de bomen aldaar te laten bevruch­ten (of iets der­ge­lijks, ik ben niet zo thuis in deze mate­rie). Geen enkel moment had ze voor­af ver­wacht dat deze insek­ten zo haar leven zou­den gaan bepalen.
Ze kon er aan­ste­ke­lijk over ver­tel­len maar helaas zoals dat gaat was er maar wei­nig tijd voor haar inge­ruimd. Op naar het vol­gen­de item en eerst nog wat recla­me tussendoor.
Ik kreeg nog net haar naam mee.
Voorbij.
~ ~ ~