What’s in a name

Op de radio vanocht­end een kort inter­view met een imk­er uit de Betuwe. Ze vertelde hoe deze uit de hand gelopen hob­by inmid­dels een full­time baan was gewor­den.
Niet alleen houdt ze zich bezig met het ver­zor­gen van ver­schil­lende bijen­fam­i­lies, daar­naast geeft ze ook cur­sussen en bezoekt ze met haar bijen­huishoud­ing fruit­tel­ers in haar omgev­ing om de bomen aldaar te lat­en bevrucht­en (of iets dergelijks, ik ben niet zo thuis in deze materie). Geen enkel moment had ze vooraf verwacht dat deze insek­ten zo haar lev­en zouden gaan bepalen.
Ze kon er aansteke­lijk over vertellen maar helaas zoals dat gaat was er maar weinig tijd voor haar ingeruimd. Op naar het vol­gende item en eerst nog wat reclame tussendoor.
Ik kreeg nog net haar naam mee.
Voor­bij.
~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets