Glazen bol

Mijn Inge heeft voor­spel­lende gaves. Echt waar.
Van nature ben ik een skep­tisch per­soon op dit gebied. Ik geloof in weinig en reageer alti­jd wat lacherig wan­neer mensen bew­eren dat ze bijvoor­beeld in con­tact kun­nen komen met overlede­nen of in de toekomst kun­nen kijken.
Maar Inge heeft al te vaak gelijk gehad met zak­en die ze vooraf met me deelde die lat­er bleken uit te komen. Zo wist ze pre­cies wat de namen van onze kleinkinderen zouden zijn zon­der dat we dit vooraf van onze dochter te horen had­den gekre­gen.
Ik hou er aldus reken­ing mee dat wan­neer Inge weer eens ergens een bepaald gevoel over heeft dat ik daar dan wat serieuzer mee omga dan wan­neer een wild­vreemde mij iets op de mouw wil spelden.
Toen zij vorige week aan­gaf dat er nog voor­dat we ver­huisd zouden zijn iets vreemds zou voor­vallen in ver­band met de verkoop van ons huis was ik er daarom niet hele­maal gerust op. Hopelijk geen kink in de kabel met de kop­ers. Of dat er iets grondig mis zou gaan met de ver­bouwing van het nieuwe huis.
Van­daag kreeg ik een tele­foon­t­je van haar. De make­laar had gebeld om ons op de hoogte te bren­gen van wel iets heel vreemds. Iets dat hij in zijn lange loop­baan als make­laar nog nooit eerder had meege­maakt.
De koop­ster van ons huis was overleden.
Wat het pre­cies betekent voor de verkoop is nog niet hele­maal duidelijk. Het lijkt erop dat zij het geld al had klaarstaan en dat de erf­ge­na­men de koop door willen lat­en gaan. Maar die beves­tig­ing hebben we nog niet.
Eens zien of Inge daar bin­nenko­rt wat meer over kan voor­spellen.
~ ~ ~

Geef een reactie