Glazen bol

Mijn Inge heeft voor­spel­len­de gaves. Echt waar.
Van natu­re ben ik een skep­tisch per­soon op dit gebied. Ik geloof in wei­nig en rea­geer altijd wat lache­rig wan­neer men­sen bewe­ren dat ze bij­voor­beeld in con­tact kun­nen komen met over­le­de­nen of in de toe­komst kun­nen kijken.
Maar Inge heeft al te vaak gelijk gehad met zaken die ze voor­af met me deel­de die later ble­ken uit te komen. Zo wist ze pre­cies wat de namen van onze klein­kin­de­ren zou­den zijn zon­der dat we dit voor­af van onze doch­ter te horen had­den gekregen.
Ik hou er aldus reke­ning mee dat wan­neer Inge weer eens ergens een bepaald gevoel over heeft dat ik daar dan wat seri­eu­zer mee omga dan wan­neer een wild­vreem­de mij iets op de mouw wil spelden.
Toen zij vori­ge week aan­gaf dat er nog voor­dat we ver­huisd zou­den zijn iets vreemds zou voor­val­len in ver­band met de ver­koop van ons huis was ik er daar­om niet hele­maal gerust op. Hope­lijk geen kink in de kabel met de kopers. Of dat er iets gron­dig mis zou gaan met de ver­bou­wing van het nieu­we huis.
Van­daag kreeg ik een tele­foon­tje van haar. De make­laar had gebeld om ons op de hoog­te te bren­gen van wel iets heel vreemds. Iets dat hij in zijn lan­ge loop­baan als make­laar nog nooit eer­der had meegemaakt.
De koop­ster van ons huis was overleden.
Wat het pre­cies bete­kent voor de ver­koop is nog niet hele­maal dui­de­lijk. Het lijkt erop dat zij het geld al had klaar­staan en dat de erf­ge­na­men de koop door wil­len laten gaan. Maar die beves­ti­ging heb­ben we nog niet.
Eens zien of Inge daar bin­nen­kort wat meer over kan voorspellen.
~ ~ ~