Kwestie van perspectief

Van­mid­dag waren we op zoek naar nog wat extra boom­p­jes en stru­iken voor bij het eerste stuk­je bestrat­ing wat klaar is in onze nieuwe tuin. Daar­voor bracht­en we niet alleen een bezoek aan een gespe­cialiseerde boomk­wek­er maar besloten we ook even bij een groot tuin­cen­trum langs te gaan. Daar hing het met de blote benen buiten zoals dat alti­jd bij het eerste mooie lente­weer het geval is.

Ter­wi­jl wij het vele uit­gestalde groen bewon­der­den en slechts met moeite onze keus kon­den mak­en slen­ter­den er ook veel bezoek­ers rond die het alle­maal maar niets von­den. Een kwest­ie van ver­plicht mee met de part­ner en maar hopen dat het alle­maal weer snel voor­bij zou zijn. Het is leuk om dan af en toe op de reac­ties of gezicht­suit­drukkin­gen te let­ten wan­neer de ene helft van een stel ent­hou­si­ast bezig is om iets leuks uit te zoeken en daar­voor de ander er ook bij wil betrekken in een bij voor­baat gedoemde poging om er een geza­men­lijk project van te mak­en.

Zo zag ik een man naar een boom­p­je wijzen waar­van hij wel vond dat die er mooi uitzag nadat zijn part­ner daar ver­schil­lende keren om gevraagd had. Tot­dat hij de pri­js op het kaart­je las toen het boom­p­je op de winkel­wa­gen gezet werd. Met een afgeme­ten ‘Zo mooi istie nou ook weer niet’, werd het boom­p­je res­olu­ut teruggezet.

De fraaiste opmerk­ing werd gebezigd door een jonge vrouw over­vol in verwacht­ing die met part­ner en (schoon)moeder blijk­baar op sleep­touw werd genomen om aan­plant voor hun nieuwe onderkomen aan te schaf­fen (mijn inter­pre­tatie). Bij een prachtige boom die al geheel in bloei stond en waar wij een tijd­je hebben staan twi­jfe­len of het in onze tuin zou passen, kon zij niets anders con­clud­eren dan dat hon­derd euro wel heel erg veel was voor ‘een stok met bloe­men eraan’.

Het bli­jft fascinerend om met z’n allen naar het­zelfde te kijken en toch geheel iets anders te zien.

~ ~ ~

4 Comments

Ja, dat zei ze echt, ‘een stok met bloe­men’ waar een prachtige boom vol in bloei stond.
Eigen­lijk vang je bij elke gele­gen­heid waar een gedeelte van de bezoek­ers slechts plicht­matig naar toe gaat wel iets leuks op.

Geef een reactie