Verkeerde focus

Via de bericht­enser­vice van Net­flix kreeg ik te lezen dat seizoen twee van de serie Hin­ter­land beschik­baar was. Het eerste seizoen was me uit­stek­end bevallen en daarom ging ik er vanavond laat eens goed voor zit­ten.

Aflev­er­ing 1 duurde ander­half uur. Opnieuw was het erg mooi.

Zo mooi dat ik een paar keer het beeld heb stil­gezet of een stuk­je terugge­spoeld om nog eens op mijn gemak te bewon­deren wat er aan ruig land­schap en fraaie close-ups voor­bij kwam. De trage muziek­li­jn die er heel sub­tiel over­heen was gezet zorgde voor een wel­haast hyp­no­tis­erende sfeer. Voor ik het wist zat het er echter alweer op ter­wi­jl het tegelijk­er­ti­jd leek alsof ik uren onderge­dom­peld was geweest in een wereld die mij vertrouwd aan deed voe­len.

Het effect was wel dat ik niet heb meegekre­gen hoe het ver­haal nu pre­cies in elka­ar zat. Op ’t eind was er een drama­tis­che ont­knop­ing die ik niet kon plaat­sen.

Lat­er deze week nog eens opnieuw kijken en dan beter oplet­ten.

~ ~ ~

Geef een reactie