Veel beweging, weinig conditie

Eerder deze week kwam ik thuis van het werk en zag een kaart liggen op de keukentafel die ik nog op de post moest gooien. Hoe laat de licht­ing tegen­wo­ordig gedaan wordt is mij niet duidelijk maar voor de zek­er­heid besloot ik een sprint­je te trekken om mezelf het gevoel te geven dat ik er alles aan gedaan had mocht de kaart te laat afgeleverd wor­den.

Voor­dat ik bij de brieven­bus was had ik mijn niet zo snelle spurt al afge­bro­ken.

Buiten adem liet ik de kaart door de overige bestem­min­gen gleuf gli­j­den.

Niet sporten begint zijn tol te eisen. Ondanks dat ik sinds eind jan­u­ari volop in de weer ben met klussen en sjouwen heeft dit een negatief effect op de con­di­tie die ik dacht opge­bouwd te hebben door min­i­maal twee keer per week naar sur­vival­train­ing te gaan of een rond­je te hard­lopen. Ook de dagelijkse rek- en strekoe­fenin­gen zijn erbij ingeschoten de laat­ste tijd. Ik dacht vol­doende lichaams­be­weg­ing te hebben.

Van­daag was ik vrij. Er stond een hoop op mijn todo-lijst. Ik besloot er des­on­danks aan toe te voe­gen dat ik ofwel zou gaan hard­lopen dan­wel ’s avonds naar sur­vival­train­ing te gaan. Helaas. Het is er niet van gekomen. Uit­gelopen afsprak­en op de bouw­plaats en een gedane belofte die ik niet kon breken gooiden roet in het eten.

Wat nu? Deze maand gaan we het alleen nog maar drukker kri­j­gen nu de ver­huis­da­tum dichter­bij komt. Toch bli­jven proberen om te gaan sporten (met alle frus­tratie van­di­en wan­neer het er weer niet van komt)? Of accepteren dat de ver­huiz­ing het belan­grijk­ste is en in mei de draad weer oppakken? Door­dat er zoveel te doen is voelt het boven­di­en alsof elk uur niet besteedt aan de verbouwing/verhuizing een ver­loren uur is. Maar dat kan toch ook niet de bedoel­ing zijn.

Op de weer­app zie ik dat het zondag heel mooi weer beloofd te wor­den. Miss­chien dat ik gewoon moet gaan. Desnoods een uurt­je in plaats van de gep­lande twee uur. Dat zal me al zwaar genoeg vallen met mijn huidi­ge con­di­tie.

~ ~ ~

4 Comments

ik heb het­zelfde — al ander­halve week niet gez­wom­men in plaats van twee keer per week. Maar de enige oploss­ing is op andere tijd­stip­pen gaan en die zijn heel druk. Ik kies er voor om mezelf even de tijd te gun­nen en het weer op te pakken zodra de agen­da het weer toe­laat…

Af en toe probeer ik ’s ocht­ends heel vroeg of ’s avonds heel laat te gaan hard­lopen. Maar dat bevalt me nog steeds niet erg goed. Dus voor­lop­ig is het ook hier even accepteren dat nu niet kan. Bli­jft wel een frus­tr­erend gevoel.

Geef een reactie