Verandering van auto doet krassen

Op mijn vri­je woens­dag kreeg ik een tele­foon­t­je. Op het dis­play ver­scheen een mij onbek­end 06 num­mer. Aan de lijn iemand die vroeg of hij con­tact had met opkoopser­vice boerderij.nl in Bem­mel. Het bleek een col­le­ga van mijn werk te zijn die wat mate­ri­aal in de aan­bied­ing had. Ze weten me inmid­dels goed te vin­den.

Natu­urlijk had ik op voor­hand al inter­esse. Voor de zek­er­heid ging ik don­derdag even kijken en waar ik al bang voor was klopte. Het zou niet alle­maal in mijn Ford Ka passen.

Vanocht­end pak­te ik daarom Inge’s auto (eigen­lijk ook mijn auto, net als de Ka, maar ik rijd er eigen­lijk nooit in). Die heeft meer laad­ver­mo­gen.

Ook een grotere draaicirkel.

Om drie uur ’s mid­dags schoot me te bin­nen dat ik de spullen nog van de werkvlo­er moest oppikken voor­dat het mag­a­z­i­jn ges­loten zou wor­den. Ik reed Inge’s auto uit de par­keer­garage en par­keerde bij de laad- en los­ruimte.

Daar­na keerde ik weer terug naar het gebouw.

Even over­woog ik om de auto buiten te lat­en staan. Er waren al wat collega’s vertrokken om voor de files uit aan het week­end te begin­nen en er was vol­doende plaats om te park­eren.

Rou­tine­matig stu­urde ik echter de par­keer­garage in.

Even over­woog ik om de auto op een plek te park­eren waar wat meer ruimte was omdat ook hier al wat collega’s vertrokken waren.

Rou­tine­matig draaide ik echter met een kort bocht­je naar mijn vaste plek.

De blauwe Audi die naast mijn vaste plek gepar­keerd stond merk­te als eerste dat ik de grotere draaicirkel niet goed had ingeschat. Zijn vaste chauf­feur die toe­val­liger­wi­js net een sigaret stond te roken bij de ingang naar het trap­pen­huis had het als goede tweede door. Ikzelf was afgeleid door het piepende gelu­id in Inge’s auto die aan­gaf dat ik bezig was iets te rak­en.

Niet veel lat­er was ik bezig om het schade­for­muli­er in te vullen zodat de lichte lakschade aan het rechter­porti­er van de Audi via mijn verzek­er­ing kan wor­den gere­pa­reerd.

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie