Kantoorburgerlijke ongehoorzaamheid

Van­och­tend vroeg zag ik op kan­toor een col­le­ga van de faci­li­tai­re dienst bezig om pen­nen­bak­jes onder de bureau’s op onze afde­ling te mon­te­ren. Ik vroeg hoe het met hem ging. Naar omstan­dig­he­den goed, kreeg ik als ant­woord. Hij was sinds kort weer aan het werk. Op the­ra­peu­ti­sche basis.

Dat kon ik begrijpen.

In decem­ber vorig jaar was hij van een lad­der geval­len en had daar­bij van het ene been de enkel gebro­ken en van het ande­re de knie. Of daar­om­trent. De details weet ik niet pre­cies maar wat ik ervan ont­hou­den heb had hij gepro­beerd om staan­de op de lad­der iets ver­der te rei­ken dan han­dig was waar­door de lad­der onder hem was weg­ge­gle­den. Gevolg: met kerst­mis thuis in het gips. Een wit­te kerst maar dan anders.

Ik had dit jaar eens geen zin om rond oud en nieuw te wer­ken, grap­te hij. Hoe­wel ik een vol­gen­de keer toch lie­ver bei­de armen breek.

Onder­tus­sen had hij het laat­ste bak­je beves­tigd. Tijd voor de vol­gen­de afde­ling. Maar eerst een kop­je kof­fie. Ik werk ten­slot­te op the­ra­peu­ti­sche basis.

Niet veel later kwa­men de collega’s van mijn afde­ling bin­nen­ge­drup­peld. Ver­baasd vroe­gen ze zich af wat dat idi­o­te ding onder hun bureau deed, om het daar­na met veel gemop­per te verwijderen.

Over the­ra­peu­ti­sche bezig­heid gesproken.

~ ~ ~

4 reacties op “Kantoorburgerlijke ongehoorzaamheid”

 1. Hmmm.. dat is wel héél the­ra­peu­tisch, idd. Eigen­lijk gewoon zielig.
  (Lang niet gele­zen, ik kom weer eens even kij­ken! Ook (bij­na?) ver­huisd zie ik, gefeliciteerd.)

  1. Da’s zeker lang gele­den! Leuk dat je weer kwam lezen.
   Ja, we zijn bij­na ver­huisd. Offi­ci­eel 1 mei over, maar mis­schien enke­le dagen later mocht dat moge­lijk zijn. Want waar­schijn­lijk is niet alles op tijd klaar.

 2. Nou, behoor­lijk the­ra­peu­tisch als je het mij vraagt als de boel gelijk weer wordt verwijderd…lol. Fij­ne paasdagen ?

  1. En nu maar wach­ten of komen­de week de bak­jes weer opnieuw aan­ge­bracht wor­den. Dat zou pas the­ra­peu­ti­sche arbeids­ver­schaf­fing zijn.

Reacties zijn uitgeschakeld.