Broedgetij

De mer­el die zo slim is geweest om een nest­je onder onze car­port te bouwen was vanocht­end weg. We vrees­den het erg­ste. Zou het de eksters of vlaamse gaaien gelukt zijn de eit­jes weg te roven?

Inge kon het niet lat­en om een kijk­je te nemen. En ja hoor, de eit­jes waren verd­we­nen. Maar daar­voor in de plaats lagen er een vier­tal oer­lelijke babymerels te pit­ten. Niet lang daar­na kwa­men de vad­er- en moe­d­er­mer­el al aangevlo­gen. Hun bek vol met pieren en insek­ten. Op het dak zat­en enkele eksters de boel nauwlet­tend in de gat­en te houden. Zouden ze zo slim zijn om hun prooi eerst nog wat in gewicht te lat­en groeien voor­dat ze de aan­val inzetten?

Bij ons nieuwe huis hebben ook nest­jes onder het dak van de schu­ur. Van zwaluwen. Alleen had­den we die nog niet gezien dit voor­jaar. Van­daag was het dan ein­delijk zover. Ter­wi­jl we in ‘de schaft­keet’ een kop koffie zat­en te drinken hoor­den we ineens een hoop gek­wet­ter. De kip­pen kon­den het niet zijn. Die mak­en een ander soort kabaal. Maar wat was het dan?

Nieuws­gierig liepen we naar buiten om bij­na omver gevlo­gen te wor­den door vele zwaluwen die pijl­snel langs ons heen scheer­den.

View this post on Insta­gram

The first spar­rows in our barn! #sum­mer

A post shared by Peter Pel­lenaars (@peterpellenaars) on

Op dit film­p­je lijkt het of er slechts een­t­je is, maar als je goed kijkt zie je er ook twee naast elka­ar op zo’n stal­en spant zit­ten. En verder vlo­gen er con­tinu zwaluwen af en aan op zoek naar hun nest­je van vorig seizoen. Het is een gezel­lige druk­te.

PS. Om het broed­ver­haal com­pleet te mak­en zit er ook nog een kip al een paar weken lang op twee eieren. Daar hopen we bin­nenko­rt goed nieuws over te mogen delen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets