Broedgetij

De merel die zo slim is geweest om een nest­je onder onze car­port te bou­wen was van­och­tend weg. We vrees­den het erg­ste. Zou het de eksters of vlaam­se gaai­en gelukt zijn de eitjes weg te roven?

Inge kon het niet laten om een kijk­je te nemen. En ja hoor, de eitjes waren ver­dwe­nen. Maar daar­voor in de plaats lagen er een vier­tal oer­le­lij­ke baby­me­rels te pit­ten. Niet lang daar­na kwa­men de vader- en moe­der­me­rel al aan­ge­vlo­gen. Hun bek vol met pie­ren en insek­ten. Op het dak zaten enke­le eksters de boel nauw­let­tend in de gaten te hou­den. Zou­den ze zo slim zijn om hun prooi eerst nog wat in gewicht te laten groei­en voor­dat ze de aan­val inzetten?

Bij ons nieu­we huis heb­ben ook nest­jes onder het dak van de schuur. Van zwa­lu­wen. Alleen had­den we die nog niet gezien dit voor­jaar. Van­daag was het dan ein­de­lijk zover. Ter­wijl we in ‘de schaft­keet’ een kop kof­fie zaten te drin­ken hoor­den we ineens een hoop gekwet­ter. De kip­pen kon­den het niet zijn. Die maken een ander soort kabaal. Maar wat was het dan?

Nieuws­gie­rig lie­pen we naar bui­ten om bij­na omver gevlo­gen te wor­den door vele zwa­lu­wen die pijl­snel langs ons heen scheerden.

https://www.instagram.com/p/BS5047VA6SN/

Op dit film­pje lijkt het of er slechts een­tje is, maar als je goed kijkt zie je er ook twee naast elkaar op zo’n sta­len spant zit­ten. En ver­der vlo­gen er con­ti­nu zwa­lu­wen af en aan op zoek naar hun nest­je van vorig sei­zoen. Het is een gezel­li­ge drukte.

PS. Om het broed­ver­haal com­pleet te maken zit er ook nog een kip al een paar weken lang op twee eie­ren. Daar hopen we bin­nen­kort goed nieuws over te mogen delen.

~ ~ ~

1 reactie op “Broedgetij”

  1. Oh wacht maar tot die pluim­pjes heb­ben, en dat gaat vlug­ger dan je denkt ☺

Reacties zijn uitgeschakeld.