Rondje water lozen

Eerste paas­dag. Van­daag doen we wat rustig aan met ver­bouwen en ver­huizen. Zal ik van de gele­gen­heid gebruik mak­en om een keert­je uit te slapen? Nah, zonde van de vri­je tijd. Of zal ik ein­delijk weer eens naar sur­vival­train­ing gaan?

Ik sta in dubio. Maar ik neem geen enkel risi­co. Omdat ik al een hele tijd niet meer sportief bezig ben geweest lijkt het me beter een rond­je te gaan hard­lopen.

In ons nieuwe huis staan kachelt­jes die de muren en vlo­er ver­sneld (niet te snel want dat is ook weer niet goed) dro­gen zodat we niet al te veel ver­trag­ing oplopen in de plan­ning. Er staat ook een soort van droger die het vocht uit de muren trekt en in een grote emmer loost. Die moet regel­matig leeg wor­den gemaakt.

Dus trek ik mijn hard­loop­schoe­nen aan en besluit op en neer te ren­nen in een tem­po dat past bij mijn ges­lonken con­di­tie om het verza­melde vocht te gaan lozen. Het is nog vroeg wan­neer ik op pad ga en er zijn weinig andere mensen op de been of de fiets. Ter­wi­jl het ongelooflijk mooi weer is.

Ruim bin­nen de 30 minuten ben ik op de plaats van bestem­ming. Dat viel erg mee. Ik zet mijn sporthor­loge op pauze en ga aan de slag met het leeg­mak­en van de emmer en het voeren van de kip­pen. Daar­na sluit ik alles weer goed af en maak me op voor de 5 km terug naar huis.

Dat gaat min­der goed. Al meteen voel ik over­al pijn­t­jes. De ver­moei­d­heid slaat snel toe. Bin­nen de kort­ste keren is de snel­heid er hele­maal uit. Gelukkig trekt de pijn na een tijd­je wat weg. Ik kan weer geni­eten van het lopen.

Thuis aangekomen doe ik nog een goede cool­ing down. Daar­na douchen gevol­gd door een uit­ge­breid paa­sont­bi­jt. Heer­lijk!

Nu bli­jven vol­houden om regel­matig te gaan ren­nen zodat ik bin­nenko­rt ook weer de sur­vival­train­ing aan­durf.

~ ~ ~

Geef een reactie