Verhuisbericht

En zo zijn we ruim een maand verder sinds mijn vorige blog­post. Een maand die volledig in het teken heeft ges­taan van de ver­huiz­ing naar ons nieuwe adres in Bem­mel.

Op maandag was het zover. Om kwart voor drie stond de inspec­tie gep­land voor de over­dracht en om half vier moesten we bij de notaris zijn. We hebben het net gehaald. Dacht­en we zonda­gavond het huis in Arn­hem hele­maal leeg te hebben, toen we maandagocht­end bin­nenkwa­men bleek dat niet het geval. In elke kamer lag nog wel iets dat opgeruimd of los­ge­maakt moest wor­den voor­dat we kon­den schoon­mak­en.

Afi­jn, hoe we het gedaan hebben weet ik niet maar het is gelukt. De inspec­tie werd afgenomen met de kop­ers die ook de uitein­delijke bewon­ers zullen gaan wor­den. De erf­ge­na­men van de vrouw die het huis van ons had gekocht waren er niet bij maar lieten zich verte­gen­wo­ordi­gen door iemand van de notaris.

Bin­nen de kort­ste keren waren we klaar, had­den we een handteken­ing gezet en ston­den we weer buiten. Eén huis min­der. Daar­na snel terug om de laat­ste volle aan­hang­er leeg te laden op het nieuwe adres.

Dins­dag en woens­dag moesten we werken en nu is het Hemel­vaarts­dag. Ein­delijk eens geen bouwvolk om ons heen maar het huis hele­maal voor onszelf. Met een kop koffie in de hand ston­den we vanocht­end op de zand­vlak­te die nu ons ter­ras vormt wakker te wor­den. We kun­nen het nog niet hele­maal geloven maar dit is toch echt de plek waar we de komende jaren flink hopen te geni­eten van het buiten­leven.

Dat alle spullen lang niet zijn opgeruimd en dat er buiten (en ook bin­nen) nog heel veel gedaan moet wor­den is maar zo. Het belan­grijk­ste is dat we over zijn. Hopelijk geeft dat ook weer wat meer rust.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets