Experimenteren met Asides

Sinds kort volg ik het blog Script­ing News van Dave Win­er. Wat ik er leuk aan vind (behalve de onder­w­er­pen waar hij over schri­jft) is dat het eerder een door­lopende stroom van updates is in plaats van afgeronde, door­dachte blog­posts. De mogelijkheid tot rea­geren heeft hij uit­gezet met de vol­gende onder­bouwing:

Here I’ve set it up so there is no response mech­a­nism. I want to learn to write that way. I hope to write a book at some point. And that is most­ly an exer­cise in writ­ing for your­self. There’s no engage­ment until you’re done. A book is like a freez­er for ideas. Blog­ging is more like a dan­de­lion spread­ing its seed in the wind.

Dit bli­jft door mijn hoofd spe­len.

Momenteel lukt het me niet om te bloggen. Vol­gens mij heb ik niet zozeer een writer’s block maar eerder niet de rust (en de tijd) om lang bezig te zijn met iets fat­soen­lijk op papi­er te kri­j­gen. Miss­chien is het een idee om ook korte updates te posten die meer dienen om mijn hoofd leeg te kri­j­gen en tegelijk­er­ti­jd niet ver­loren gaan. En ik het schri­jven bli­jf oefe­nen ook al is het dan in deze losse vorm.

Ik weet niet of het hier­voor geschikt is maar voor deze updates ga ik het bericht­type Aside zoals dat met Word­Press geleverd wordt gebruiken. In je blog­pag­i­na ver­schi­j­nen ze zon­der titel (althans, dit is het geval bij het huidi­ge the­ma The­malia), maar als je op het lin­ki­coon­t­je aan het eind klikt om het indi­vidu­ele bericht te ope­nen dan wordt de titel wel zicht­baar. Klik je op het pag­i­nasym­book aan het begin van de update dan kri­jg je alle Aside updates te zien.

De mogelijkheid tot rea­geren zet ik uit.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets