Thank god it’s raining!

In huis staan de meeste spullen op hun plek voor wat betre­ft woonkamer, keuken en slaap­kamer. Maar het gaat nog wel wat tijd kosten voor­dat het kan­toor van Inge en mijn werkkamer hele­maal op orde zijn. Die tijd gaat momenteel ver­loren aan het dagelijks sproeien van het nieuw aan­gelegde gazon. De gras­zo­den moeten flink nat­ge­houden wor­den zodat de wor­tels kun­nen aanslaan op de klei. En natu­urlijk is er geen spat regen gevallen sinds die gras­zo­den er liggen. Omdat we geen sproei­in­stal­latie hebben betekent dit dat we iedere avond vanaf een uur of zeven tot tegen mid­der­nacht bezig zijn om de sproeiers regel­matig te verzetten. Natu­urlijk doen we dit wel met grond­wa­ter en niet met water uit de kraan. De rest van de tijd gaat ‘ver­loren’ aan het ver­wi­jderen van onkruid dat welig tiert door al het water ’s avonds en overdag volop zon.

Nu het deze ocht­end ein­delijk eens lekker regent (en gis­ter­avond ook licht­jes) kun­nen we ons voor de veran­der­ing eens richt­en op onze werkkamers. Miss­chien bli­jft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te weinig van.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets