De helft van de helft

Ik schreef dan wel ‘Miss­chien bli­jft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te weinig van.’, toch valt dat alleszins mee. Ja, het bijbli­jven met De Groene Ams­ter­dammer gaat me nog niet hele­maal goed af, maar stiekem heb ik al meer dan 200 bladz­i­jdes gelezen in Ima­ji­ca van Clive Bark­er. Inmid­dels ben ik erachter gekomen dat het geen eerste deel van een andere trilo­gie is zoals ik onlangs abus­ievelijk ver­meldde (en ik heb dat net­jes aangepast). Wel is het een redelijk dik boek dat daarom ook vaak uit­gegeven wordt in twee losse delen: Book 1 — The Fifth Domin­ion en Book 2 — The Rec­on­cil­i­a­tion.
Omdat ik ein­delijk begonnen ben met het uit­pakken van de eerste dozen met boeken die op mijn werkkamer komen kri­jg ik vanzelf weer de kriebels om vanalles door elka­ar te gaan lezen. Voor­lop­ig wil ik daar nog niet aan. Tenslotte heb ik met mezelf afge­spro­ken dat alle boeken in mijn verza­mel­ing zomaar een plaat­sje in de boekenkast kri­j­gen. Daar­voor is het hier (bin­nen) te klein. Als com­pro­mis heb ik besloten om van Ima­ji­ca eerst Book 1 te lezen en daar­na iets anders voor­dat ik verder ga met Book 2.
Natu­urlijk kan het ook zo gaan dat Book 1 eindigt met een cliffhang­er van jew­el­ste en ik het niet kan lat­en om meteen Book 2 open te slaan. Tenslotte zit­ten die bij mij samen in één kaft opges­loten.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets