No is not enough

Naast het feit dat al die snoep­dozen met leeslekkerni­jen nu gedeel­telijk weer op mijn kamer staan, ligt ook het nieuwe boek van Nao­mi Klein No is not enough op mijn bureau mij ver­lokke­lijk aan te kijken. Ik had het een hele tijd gele­den gere­serveerd en vorige week maandag werd het afgeleverd bij de tuin­man die voor bij het huis bezig was. De post­bode had geen zin om op mij te wacht­en om het in ont­vangst te nemen.

Lat­er op de dag kreeg ik een mailt­je van bol.com dat het boek op dins­dag bezorgd zou wor­den. Via track­ing en trac­ing kon ik vol­gen hoe laat ongeveer zodat ik daar reken­ing mee kon houden. Wel­nu, klik ik op die link dan is het boek nog steeds onder­weg.

Het boek verd­ween diezelfde dag onder een stapel papi­er die ik pas gis­ter weggew­erkt had in de juiste map­pen. Even­t­jes twi­jfelde ik om in het boek te begin­nen. Uitein­delijk toch maar De Groene Ams­ter­dammer gepakt. Ik was gebleven bij een artikel1 door Joost de Vries over de oproep tot een adver­teerder­s­boy­cot van Geen­Sti­jl (ja, zoals gezegd lig ik een beet­je achter). En wie komt daar voor­bij? Nao­mi Klein, natu­urlijk. Dit naar aan­lei­d­ing van haar vorige boek No Logo waar zij uit­ge­breid ingaat op ‘cul­ture jam­ming’, ofwel de kwets­baarheid van merken bloot­leggen door hen te con­fron­teren met hun maatschap­pelijk geën­gageerde uitin­gen.

Hoewel het nieuwe boek van Klein niet ter sprake komt is er wel een ver­wi­jz­ing naar een video die zij een maand gele­den uit­bracht, getiteld How to Jam the Trump Brand. En laat No is not enough nou juist gaan over hoe men zich moet wape­nen tegen deze niet­sontziende zak­en­man die met zijn gevolg het Witte Huis van de VS heeft ingenomen met maar één doel voor ogen, er rijk­er van wor­den.

Eerst dat film­p­je dan maar eens opzoeken voor­dat ik aan het boek mag begin­nen.

[Klik op de afbeeld­ing om de video op youtube te bek­ijken]

~ ~ ~


  1. Het kwets­bare merk – De Groene Ams­ter­dammer 18 mei 2017 Jaar­gang 141, Nr. 20 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets