Buitenleven

Het is een heel ander lev­en sinds we ver­huisd zijn. Een groot deel van de tijd bren­gen we buiten door. Veel meer dan we voorheen deden. Bij ons vorige huis had­den we al snel na de mid­dag de schaduw achter in de tuin waar­door het flink afkoelde. Lekker op een extreem hete dag, maar meestal niet fijn om bijvoor­beeld ’s avonds buiten te eten.
Dat is nu heel anders. We hebben de plek­jes voor het uit­zoeken. Tegen het huis aan hebben we een groot overdekt ter­ras dat na de mid­dag langza­am zon­ver­war­md wordt. Gaat het rege­nen dan kun­nen we gewoon bli­jven zit­ten. Willen we van de zon geni­eten dan zijn er twee ter­ras­jes om uit te kiezen. Een­t­je vlak bij de vijvers en een ander achter tussen de bomen waar de wind voor verkoel­ing kan zor­gen.
Maar natu­urlijk zijn we vooral veel buiten omdat er zoveel te doen is ron­dom het huis. De tuin vergt veel onder­houd en daar hebben we onze han­den vol aan. Zek­er in deze begin­fase waar alles goed bijge­houden moet wor­den. Het onkruid heeft over­al vrij spel omdat in de nieuwe bor­ders er nog geen bodem­be­dekkers groeien. En het gazon groeit zo hard dat twee keer maaien per week noodza­ke­lijk is.
Verder hebben we in de schu­ur een hoop spullen opges­la­gen die we eerst moeten uit­zoeken voor­dat we weten wat er mee kan gebeuren. Dat is er voor de ver­huiz­ing ondanks alle goede bedoelin­gen niet meer van gekomen. Ook hebben we dan nog de kip­pen en de vis­sen die aan­dacht nodig hebben. Van de kip­pen is het oude onderkomen afge­bro­ken en komt er deze vakantie een nieuwe hok met ren. De vis­sen hebben een mooie grote vijver gekre­gen alleen ont­breekt er nu nog een hand­i­ge ‘overkap­ping’ tegen de reigers. Daar gaan we bin­nenko­rt met de tim­mer­man over brain­stor­men of hij niet iets slims kan bedenken.
Ook van­daag was het weer zo’n dag die van de vroege ocht­end tot de late avond in het teken stond van buiten bezig zijn. Lekker op ons gemak, want het is tenslotte vakantie.
~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie