De goede instelling

Deze ocht­end bij het ont­bi­jt buiten op het ter­ras geen kwik­staart­je te beken­nen. Wel lat­er op de dag een mooie grote vlin­der. De cam­era lag deze keer paraat en op de automa­tis­che piloot de vol­gende foto’s genomen om te lat­en zien dat de invester­ing geen zonde was.~ ~ ~

Geef een reactie