Rondje hartslag

Het was nog flink warm (25C) toen ik vanavond een rond­je ging ren­nen. Voor mij meestal niet de meest opti­male weer­scon­di­tie. Liev­er heb ik dat het lekker fris is met boven­di­en wat miez­er­re­gen. Je hebt het alleen niet voor het kiezen dus trok ik plichts­getrouw de hard­loop­schoe­nen aan en vertrok richt­ing Door­nen­burg.
Mijn plan was om een afs­tand van rond de acht kilo­me­ter te lopen en deze keer niet mijn gemid­delde tem­po in de gat­en te houden, maar mijn hart­slag. Die is vaak nogal aan de hoge kant wan­neer ik na afloop de sta­tistieken terugk­ijk.
De tom­tom app die ik gebruik hanteert de vol­gende hart­zones:

  • 68–101 rustig
  • 101–118 fat burn
  • 118–135 con­di­tie
  • 135–152 snel­heid
  • 152–169 sprint

Op basis van feed­back door het sporthor­loge regel­matig te dra­gen tij­dens niet-sport momenten ‘leert’ de app wat jouw indi­vidu­ele hart­slagfre­quen­tie is. Dat heb ik tot nu toe nog nooit gedaan.
De eerste kilo­me­ter ging goed. Mijn hart­slag kwam niet boven de 150 uit. Dat veran­derde daar­na echter al snel. Bin­nen de kort­ste keren zat ik boven de 170 ter­wi­jl ik niet het idee had dat ik echt hard liep. Of hard­er was gaan lopen dan tij­dens de eerste kilo­me­ter. Heel over­dreven liet ik toch mijn tem­po afza­kken naar iets wat bij­na vergelijk­baar was met wan­de­len. Het effect op mijn hart­slag was dat die nu doorschoot tot tegen de 200 aan.
Zou het de warmte zijn? Of zat mijn hor­loge niet goed om mijn pols?
Hoe dan ook, ik had hier geen zin meer in en veran­derde de weer­gave op het dis­play naar mijn huidi­ge tem­po. Net iets langza­mer dan 7 minuten per kilo­me­ter. Dat kon best wast sneller! En ik gaf een beet­je gas reken­ing houdend dat mijn hart­slag miss­chien toch echt wel 200 was op dat moment.
De rest van het rond­je (acht kilo­me­ter in totaal) heb ik lekker rustig gelopen in een tem­po van gemid­deld 6:30 minuten per kilo­me­ter. Naar mijn hart­slag heb ik niet meer gekeken. Ze zeggen alti­jd dat zolang je tij­dens het ren­nen de adem hebt om ook te kun­nen prat­en dat je dan in de zone van ‘con­di­tie’ zit. Dus ergens tussen 118 en 135. Nou heb ik niet de hele tijd in mijzelf lopen prat­en, maar had er iemand naast me gelopen dan had ik daar zon­der moeite een goed gesprek mee kun­nen voeren.
Vol­gens de app kan ik dat zelfs wan­neer ik volop aan het sprint­en ben. Miss­chien is het toch een idee om het hor­loge wat vak­er overdag te dra­gen zodat de hart­slag­zones wat meer afgestemd wor­den op mijn eigen unieke hart­slag.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets