Narcopaarden

De hele dag afwis­se­lend (wei­nig) zon en (veel) regen. Des­on­danks weer een hoop gedaan ter voor­be­rei­ding van het nieu­we kip­pen­hok dat zater­dag gemaakt gaat wor­den. Niet door mij natuur­lijk, want zo han­dig ben ik niet. Mijn rol beperkt zich tot het spij­ker­vrij maken van alle bal­ken en plan­ken die we ver­za­meld heb­ben. Die komen nu goed van pas. Nog een dag­je en dan heb ik de sta­pel hope­lijk weggewerkt.
Na het avond­eten liet de zon zich niet meer zien maar bleef de regen gestaag val­len. Het per­fec­te weer voor een avond­je Net­flix. Omdat Inge ont­zet­tend moe was (wei­nig gesla­pen en veel gedaan) ging zij op tijd naar bed. Ik besloot de serie Nar­cos over de Colom­bi­aan­se drugs­ba­ron Pablo Esco­bar ver­der te kij­ken. Ooit had ik het eer­ste sei­zoen gezien en inmid­dels stond een nieuw sei­zoen gereed. Mijn plan (van­we­ge het drui­le­ri­ge weer was ik hele­maal in de stem­ming) om ste­vig te bin­ge­wat­chen hield ik ech­ter (zoals wel vaker) niet lang vol. Hal­ver­we­ge de twee­de afle­ve­ring hield ik het alweer voor gezien en pak­te een boek om de rest van de avond te gaan lezen. Ook heer­lijk bij de nog immer gestaag val­len­de regen.
Voor­dat ik naar bed ging nam ik nog even de iPad erbij. In de lees­lijst met mijn favo­rie­te sites zag ik een film­pje (op kottke.org) voor­bij komen over de groei­en­de popu­la­tie nijl­paar­den in Colombia.
Het kwart­je viel niet meteen.
Wel her­ken­de ik de karak­te­ris­tie­ke kop van Esco­bar waar ik eer­der op de avond ook al tegen­aan had gekeken.
Nijl­paar­den in Colombia?
Afijn, kijk zelf maar.

~ ~ ~