Rondje bevestiging

Bij een tem­pe­ra­tuur boven de 20C met boven­dien een hoge lucht­voch­tig­heid hoef ik van mijn hart­slag en tem­po niet veel te ver­wach­ten. Ook nu weer spre­ken de cij­fers voor zich­zelf. Zeker als je ze ver­ge­lijkt met zon­dag toen het een stuk fris­ser was.


~ ~ ~