Rondje 2 x 5

Ik hou van regen in de avond. En wel driew­erf hierom:

  1. als het ’s avonds regent hoef ik niet met tuinslan­gen in de weer om het gazon te sproeien;
  2. daar­door komt er tijd vrij die ik kan benut­ten om te gaan hard­lopen;
  3. wan­neer het regent loop ik veel beter dan bij droog warm weer.

Dus toen het hier tegen vijf uur begon te rege­nen was ik een blij mens en zocht snel mijn hard­loop­spullen bij elka­ar.
Het idee was om een rond­je van acht kilo­me­ter te gaan ren­nen, maar ik bedacht me. Miss­chien was het beter om een wat kor­tere afs­tand te lopen en dan voor snel­heid te gaan. Daar moet tenslotte ook nog aan gew­erkt wor­den. Na de eerste kilo­me­ter die ik in een gemid­delde van 5:27 min­u­ut had gelopen voerde ik het tem­po gelei­delijk op. De laat­ste kilo­me­ter liep ik op som­mige stukken onder de 5 minuten p/km, maar het gemid­delde kwam uit op 5:05 minuten. Daar kon ik tevre­den mee zijn. Zek­er gezien mijn hart­slag die op het laatst geza­kt was naar 151 ter­wi­jl ik toch voor mijn doen erg hard aan het lopen was.
Omdat ik mijn gehele hard­loopgeschiede­nis gewist had bleek deze 5 km de snel­ste te zijn die ik ‘ooit’ gelopen had. Grap­pig was ook dat de tom­tom app die ik gebruik nu ook een vergelijk­ing kan mak­en met man­nen van mijn leefti­jd. Ik zat zowaar bij de beste 20% op deze afs­tand. Dat biedt per­spec­tief om nog wat hoger te kun­nen sti­j­gen.

 

 

Hier­na liep ik rustig uit en liet mijn hard­slag zakken naar 120 sla­gen per min­u­ut. In de tussen­ti­jd had ik me voorgenomen nog een rond­je van 5 km te lopen, maar dit­maal heel erg op mijn gemak. Alleen de laat­ste kilo­me­ter voerde ik het tem­po iet­sjes op. Op deze manier had ik toch weer eens 10 km gelopen. Weliswaar met een korte pauze, maar toch. Ondanks dat het een stuk langza­mer ging mijn hart­slag op het einde flink omhoog. De inspan­ning van na zo’n lange tijd een 10 km lopen deed zich voe­len. Ook was het inmid­dels gestopt met rege­nen.
Een vol­gende keer ga ik het nog eens doen, maar dan het eerste rond­je langza­am en het tweede snel. Kijken of dat veel ver­schil laat zien. Moet het wel ’s avonds gaan rege­nen natu­urlijk.

 

 

 
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets