Rondje 2 x 5

Ik hou van regen in de avond. En wel drie­werf hierom:

  1. als het ’s avonds regent hoef ik niet met tuin­slan­gen in de weer om het gazon te sproeien;
  2. daar­door komt er tijd vrij die ik kan benut­ten om te gaan hardlopen;
  3. wan­neer het regent loop ik veel beter dan bij droog warm weer.

Dus toen het hier tegen vijf uur begon te rege­nen was ik een blij mens en zocht snel mijn hard­loopspul­len bij elkaar.
Het idee was om een rond­je van acht kilo­me­ter te gaan ren­nen, maar ik bedacht me. Mis­schien was het beter om een wat kor­te­re afstand te lopen en dan voor snel­heid te gaan. Daar moet ten­slot­te ook nog aan gewerkt wor­den. Na de eer­ste kilo­me­ter die ik in een gemid­del­de van 5:27 minuut had gelo­pen voer­de ik het tem­po gelei­de­lijk op. De laat­ste kilo­me­ter liep ik op som­mi­ge stuk­ken onder de 5 minu­ten p/km, maar het gemid­del­de kwam uit op 5:05 minu­ten. Daar kon ik tevre­den mee zijn. Zeker gezien mijn hart­slag die op het laatst gezakt was naar 151 ter­wijl ik toch voor mijn doen erg hard aan het lopen was.
Omdat ik mijn gehe­le hard­loop­ge­schie­de­nis gewist had bleek deze 5 km de snel­ste te zijn die ik ‘ooit’ gelo­pen had. Grap­pig was ook dat de tomtom app die ik gebruik nu ook een ver­ge­lij­king kan maken met man­nen van mijn leef­tijd. Ik zat zowaar bij de bes­te 20% op deze afstand. Dat biedt per­spec­tief om nog wat hoger te kun­nen stijgen.

 

 

Hier­na liep ik rus­tig uit en liet mijn hard­slag zak­ken naar 120 sla­gen per minuut. In de tus­sen­tijd had ik me voor­ge­no­men nog een rond­je van 5 km te lopen, maar dit­maal heel erg op mijn gemak. Alleen de laat­ste kilo­me­ter voer­de ik het tem­po iets­jes op. Op deze manier had ik toch weer eens 10 km gelo­pen. Wel­is­waar met een kor­te pau­ze, maar toch. Ondanks dat het een stuk lang­za­mer ging mijn hart­slag op het ein­de flink omhoog. De inspan­ning van na zo’n lan­ge tijd een 10 km lopen deed zich voe­len. Ook was het inmid­dels gestopt met regenen.
Een vol­gen­de keer ga ik het nog eens doen, maar dan het eer­ste rond­je lang­zaam en het twee­de snel. Kij­ken of dat veel ver­schil laat zien. Moet het wel ’s avonds gaan rege­nen natuurlijk.

 

 

 
~ ~ ~