Rondje 1 x 10

De eer­ste 10 km van dit sei­zoen zit er op. Zon­dag liep ik die afstand ook al, maar toen nog met een pau­ze van enke­le minu­ten na de eer­ste 5 km. Nu ging het in één ruk door.

Na van­avond zo’n 5 km te heb­ben gelo­pen kwam ik bij een bocht in de weg naast de Lin­ge en zag een paar hui­zen aan de over­kant. Mijn ver­moe­den was dat ik in de buurt van Door­nen­burg was aan­ge­ko­men. Dat viel me ont­zet­tend mee want ik had gedacht dat het veel ver­der was.

Zou ik wat ver­der door­lo­pen? Een hele tijd gele­den had ik het dorp per fiets bezocht. Mis­schien kon ik het kas­teel opnieuw zien.

Maar ik begon de ver­moeid­heid al te voe­len. Ten­slot­te heb ik het hard­lo­pen pas onlangs weer opge­pakt. Wij­se­lijk besloot ik om te keren en de terug­weg te aanvaarden.

Thuis, op de kaart zag ik hoe ver ik nog ver­wij­derd was van Door­nen­burg. Daar gaan nog heel wat trai­nings­uur­tjes inzit­ten voor­dat ik in staat ben om er naar toe (en terug) te rennen.