Omgaan met veranderingen

De cur­sus ‘Omgaan met teleurstellin­gen’ gaat wederom niet door.
[Her­man Finkers]

Deze avond had ik een soort­gelijke ervar­ing. Om mijn met veel bloed en tra­nen behaalde PMP Pro­ject­man­age­ment cer­ti­fi­caat niet over drie jaar te ver­liezen moet ik mij bli­jven bijsc­holen. Eén van de manieren is het vol­gen van webi­na­rs. Onder­weg naar huis kreeg ik een herin­ner­ing dat er weer een­t­je gep­land stond lat­er op de avond. Ter­wi­jl ik eigen­lijk naar sur­vival­train­ing wilde gaan.
Wat een onverwachte wijzig­ing in mijn plan­ning. Daar zat ik echt niet op te wacht­en.
Maar gesterkt door het onder­w­erp van het webi­nar, How to Inspire Change Capa­bil­i­ty, besloot ik er het beste van te mak­en. Eigen­lijk kwam het wel goed uit. Gezien de blessure aan mijn rechter­arm was het miss­chien hele­maal niet zo’n gek idee om een keert­je over te slaan.
En zo installeerde ik me enkele minuten voor aan­vang achter mijn com­put­er om tijdig in te loggen voor het webi­nar.

Helaas. Van­wege een tech­nis­che stor­ing was de pre­sen­tatie op het laat­ste moment verzet naar een nog nad­er te bepalen datum. Via de chat vroeg ik aan een van de organ­isatoren of het geen test was om te zien hoe wij op deze veran­der­ing zouden rea­geren. Maar dat bleek niet zo te zijn.
Diep teleurgesteld heb ik de rest van de avond apathisch voor me uit zit­ten staren.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets