Nieuwe sloten op ramen, deuren en websites

Sinds eind mei wonen we in het buitenge­bied. Niet erg ver weg van de bewoonde wereld om heel eerlijk te zijn (in vijf minuten zijn we met de auto in het dorp), maar ver genoeg om het idee te hebben dat je heer­lijk hele­maal op jezelf woont.

De buren aan de ene kant (waar we nog geen ken­nis mee hebben gemaakt) wonen ver­sc­holen achter een flink bos en de buur­man aan de andere kant (een weduw­naar van 71 jaar) is meestal in de schu­ur bezig met zijn grote hob­by, stoom­ma­chines op schaal namak­en. Over een jaart­je of zo zullen we hem ook niet meer zien lopen in zijn achter­tu­in want dan hebben de nieuwe conifer­en vol­doende hoogte om hem aan het zicht te ont­trekken.

Tegen­over ons hebben we de Linge, daarachter een soort van meert­je, verderop wat kassen, één woon­huis en een bio-gas instal­latie die bestaat uit vijf halve bollen.

Zo af en toe komt er een auto of trac­tor voor­bij.

Omdat het hier zo rustig is werd ons wel op het hart gedrukt om tij­dens de ver­bouwing meteen aan­dacht te best­e­den aan de beveilig­ing van ons huis. Niet alleen qua goede sloten e.d. op ramen en deuren, maar daar­naast ook alarm en camera’s. De buur­man gaf aan dat er inder­daad al een paar keer een poging tot inbraak in de nabi­je omgev­ing was geweest, en dat gaf ons het laat­ste zetje er meteen werk van te mak­en.

Rond dezelfde tijd dat ik met het uit­zoek­w­erk bezig was wat er alle­maal komt kijken om je huis goed te beveili­gen kreeg ik een bericht van mijn provider dat ze de mogelijkheid boden om web­sites beter te beveili­gen door mid­del van een SSL verbind­ing. Een wat?

Wat is een SSL verbind­ing?
Een SSL-verbind­ing is een gecodeerde verbind­ing tussen de serv­er en bezoek­er. Een SSL-verbind­ing kunt u een­voudig herken­nen aan de url (https://domein.nl). Daar­naast geeft een goede brows­er ook aan dat de lijn beveiligd is door mid­del van een klein slot­je voor de URL of een groene balk.

Dat leek me hand­ig. Op de con­fig­u­ratiepag­i­na van mijn domein kon ik het inder­daad makke­lijk aan­vinken. Alleen gebeurde er verder niets. Schi­jn­baar moest ik ook nog een migratie uitvo­eren of iets dergelijks zodat mijn domein voor­taan onder https bereik­baar was en niet langer via http.

Toen ik dat las leek het me te ingewikkeld en te risi­co­vol (zek­er voor de zake­lijke sites van Inge) om dat even­t­jes tussendoor te doen. Ik besloot er lat­er nog eens naar te kijken wan­neer ik er wat meer tijd voor kon uit­trekken.
Van­daag dus.

En eigen­lijk was het snel geregeld, want in de tussen­ti­jd is er een zeer effi­ciënte plu­g­in op de markt gekomen die alle bijkomende tak­en na het activ­eren van SSL verder uit han­den neemt, Real­ly Sim­ple SSL.

Klik op het plaat­je om de web­site van Real­ly Sim­ple SSL te ope­nen

Nadat je de plu­g­in geïn­stalleerd hebt kun je met een sim­pele muisk­lik de migratie opstarten. Maak voor de zek­er­heid wel een back­up in het minieme geval er iets mis mocht gaan. Die migratie zelf is klaar voor je het door hebt en wat er pre­cies gedaan is is me niet geheel duidelijk. Wel moet je opnieuw inloggen omdat de toe­gang tot je word­press dash­board voor­taan ook via https gaat.

Er is een pre­mi­um ver­sie van Real­ly Sim­ple SSL waarmee je het .htac­cess bestand kunt aan­passen voor SSL. Dat weer­hield me de eerste keer om er aan te begin­nen. Nu schi­jnt dat niet meer nodig te zijn want de optie bij de gratis ver­sie is niet aangevinkt wan­neer je de instellin­gen bek­ijkt.

Miss­chien dat daar­door de beveilig­ing een iets lager niveau heeft, maar vooral­snog vind ik het goed genoeg. Ik heb een slot­je met cer­ti­fi­caat en daar was het mij om te doen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets