Invalbeurt of afgelasting?

Er is een kans dat ik eind okto­ber naar Mosk­ou ga. Voor mijn werk. Om deel te nemen aan een driedaagse work­shop waar de aan­pak bespro­ken wordt hoe we onze bedri­jf­s­soft­ware gaan uitrollen naar een aan­tal ves­tigin­gen in Rus­land. Nor­maal gespro­ken zou ik daar niet voor uitgen­odigd zijn maar ik fungeer als een soort van reserve. En plots kom ik in aan­merk­ing voor een inval­beurt nu er iemand uit Europa ver­hin­derd is.
Redelijk onverwachts maar tegelijk­er­ti­jd ook wel weer uitda­gend. Het is voor mij de eerste ken­nis­mak­ing met dit enorme land en daarom ben ik langza­am begonnen met warm­lopen om goed voor­bereid te zijn mocht het defin­i­tief door­gaan.
Alleen is die kans vol­gens mij vanavond een stuk ges­lonken. Pres­i­dent Poet­in heeft namelijk een waarschuwing doen uit­gaan dat tech­nolo­giebedri­jven in Rus­land alleen nog maar soft­ware van Rus­sis­che make­lij mogen gebruiken.

Rus­sis­che staatsin­stellin­gen zijn al meer en meer overgestapt naar soft- en hard­ware van eigen make­lij van­wege het Krem­lin-beleid om de import terug te drin­gen. Het gebruik van Rus­sis­che tech­nolo­gie is ook gegroeid door de sanc­ties van de EU en de VS na de annex­atie door Rus­land van het Oekraïense schierei­land de Krim.

Ik weet niet pre­cies hoe ik dit moet inter­preteren. Is het alleen de tech­nolo­giesec­tor die soft­ware lev­ert aan andere bedri­jven die over moeten schake­len? Maar dat houdt impli­ci­et in dat alle afne­mers van deze tech­nolo­giesec­tor dus voor­taan Rus­sis­che soft­ware geleverd kri­j­gen. En ik weet niet in hoev­erre niet-staats­bedri­jven in Rus­land de vri­jheid hebben om af te wijken van dit beleid.
Het nieuws is vers van de pers en ik heb bin­nen ons bedri­jf nog niets geho­ord over een eventuele afge­last­ing van de work­shop, maar toch trek ik mijn train­ingspak alvast weer aan en zoek een plaat­sje op in de dugout. Laat de hoge heren eerst de strate­gie voor de komende jaren jaren opnieuw eval­ueren tegen het licht van dit nieuws. Ik wacht mijn beurt geduldig af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets