Planking Challenge

Op kan­toor zijn ze begin van de maand begonnen met een plank­ing chal­lenge. ‘Ze’ waren op dat moment alleen vrouwen en het plan was om in een maand tijd van slechts 10 sec­on­den te planken naar vijf volle minuten te gaan. Dus elke dag vooraf aan de lunch­pauze even van die stoel af om op de elle­bo­gen in de voorlig­s­te­un te gaan en in een ges­taag tem­po de dagelijkse duur van het planken op te bouwen.

Na ongeveer twee weken (ik heb het niet pre­cies bijge­houden) was het groep­je vrouwen dat aan de chal­lenge begonnen was al zicht­baar uitge­dund. Om verdere uit­vallers te voorkomen werd de chal­lenge bijgesteld naar een nieuw doel van drie minuten. Nog steeds een flinke uitdag­ing maar beter te doen. Dacht men. Toch haak­ten er wederom wat vrouwen af.

Dit was voor een aan­tal man­nelijke collega’s (nieuws­gierig gewor­den naar wat die vrouwen toch elke mid­dag gin­gen doen) het sein om zich aan te sluiten zodat het ini­ti­atief niet voor­ti­jdig afge­bro­ken zou wor­den. Weer een paar dagen besloot ik zelf ook mee te doen. Dat was op het punt dat de groep een volle twee minuten moest planken.

Zon­der al te veel prob­le­men klet­ste ik me door deze twee minuten heen met een andere man­nelijke col­le­ga die er verder ook weinig moeite mee had, ter­wi­jl om ons heen de vrouwen zuch­t­end en kre­unend op hun laat­ste tand­vlees af aan het tellen waren. Waar die sur­vival­run­train­ing niet al goed voor is.

Van­daag deed ik 2:30 minuten vanu­it mijn werkkamer thuis. Als bewi­js maak­te ik een foto en trok een moeil­ijk gezicht om aan te geven dat het mij ook niet makke­lijk afging. Maar eerlijk gezegd had ik meer moeite met het mak­en van een fat­soen­lijke foto dan het planken zelf. Die drie minuten gaan dan ook hele­maal geen prob­leem zijn. Doorstomen naar de vijf minuten?

~ ~ ~

  • Die plank is en bli­jft een dinget­je bij mij. Ik heb zelf een keer zo’n chal­lenge gedaan en de twee minuten gehaald. Maar als ik het nu weer doe, haal ik het niet meer. Dat is wel jam­mer dan en miss­chien zou ik weer moeten begin­nen. Elke dag wat erbij

    • Wij doen het geregeld bij sur­vival­train­ing, dus het was voor mij gelukkig geen prob­leem om aan te hak­en. En elke dag is goed genoeg om te begin­nen. Ver­vol­gens rustig opbouwen. Wie weet zit je dan over een maand alweer aan die twee minuten.

  • Haha, leuk om weer eens bij je te lezen. En nog steeds zo sportief en vol schri­jvend vol humor. Ik heb geen idee hoe lang twee minuten planken is. Zou het eens moeten proberen, wellicht. Alle goeds, Peter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets