Prachtig

Na twee keer tever­geefs thuis te zijn geble­ven zou van­daag dan toch echt (Zeker weten? Ja, echt!) de hout­ka­chel gele­verd wor­den. Voor of na de mid­dag? Tus­sen twee en drie uur (Zeker weten? Ja, echt!) om pre­cies te zijn. Voor de zeker­heid nam ik de hele dag vrij.
Tegen vijf uur toch maar even het ver­voers­be­drijf gebeld. Er was wat tus­sen geko­men en de chauf­feur was nu (Zeker weten? Ja, echt!) onder­weg naar ons. Maxi­maal drie kwar­tier­tjes (Zeker we‑, och laat ook maar.) moesten we nog geduld hebben.
Stipt om zeven uur ’s avonds stond er dan ein­de­lijk een bestel­bus ach­ter op het erf. In de laad­ruim­te net­jes op een pal­let een kachel van 150 kg, maar helaas geen pal­let­wa­gen of zelfs een laad­bak die naar bene­den kon. Ook geen bij­rij­der om te hel­pen. Wel las­tig want de chauf­feur was pas geo­pe­reerd aan zijn lin­ker­arm en kon dus niet al te zwaar tillen.
Het is ons (mij) gelukt om met veel kunst en vlieg­werk het lom­pe gevaar­te via een gro­te hou­ten plaat uit de bus te schui­ven recht op een kar­re­tje waar­mee we (ik) de kachel tegen de schui­ne hel­ling van het ter­ras op kon­den duwen en tij­de­lijk bij de schuif­deu­ren kon­den par­ke­ren. Zater­dag komt de aan­ne­mer ‘m installeren.
Hij­gend ston­den we van onze (mijn) inspan­ning bij te komen.
Prach­tig woont u hier.
Dank u. En zeg gerust je of jij.
Hoort dit bij Arn­hem of Nijmegen?
Geen van bei­den. Bij Bemmel.
Ah, zo. Ik heb zelf ook twee jaar in Ensche­de gewoond. Prach­ti­ge pro­vin­cie, Twente.
Dit is Gelderland.
Daar­voor heb ik jaren in Amster­dam gewoond. Was ik taxi­chauf­feur. Altijd lachen. Net André van Duin. Prach­tig. Toen moest ik schei­den en ben terug naar Tur­kije gegaan. Maar niet lang. Ik ben opnieuw getrouwd met een pracht van een vrouw in een huur­huis. In Ensche­de dus. Prach­ti­ge pro­vin­cie, Twente.
Ja.
Toen hoor­den we dat de hui­zen in Duits­land veel goed­ko­per zijn. Met­een een huis gekocht net over de grens. Voor hon­der­vijf­tig­dui­zend! Prach­tig land, Duitsland.
Ook ja.
Maar ik mis het wel, Twen­te. Ben blij dat ik af en toe een keer terug kan.
Ik ook.
Maar ik moet er weer van­door. Geniet ervan! Het is hier…
…prach­tig.
Ja, inderdaad.
~ ~ ~

4 reacties op “Prachtig”

Reacties zijn uitgeschakeld.