Les 1 — Mensen

Een nieuwe serie is geboren! => Roe­meens voor begin­ners. Het plan is om hier regel­matig ver­slag te doen van mijn vorderin­gen op het gebied van de Roe­meense taal. Echt hard zal dat niet gaan, maar dat mag de pret niet drukken. Tenslotte zie ik het voor­lop­ig vooral als een gein­t­je tussendoor.

Ik was dus vorige week uit­gekomen bij de online taal­cur­sus van Goethe-Ver­lag, en nadat ik enkele dagen op rij les 1 had doorgenomen heb ik vanavond op de bijbe­horende app mijn eerste toets gemaakt. Of eigen­lijk, meerdere toet­sen var­iërend van meerkeuze tot het schuiv­en van woor­den of het invullen van ont­brek­ende woor­den. Dat alles ging prob­leem­loos tot­dat ik gecon­fron­teerd werd met woor­den en zin­con­struc­ties die hele­maal nieuw voor me waren. Met wat deduc­eren en op z’n tijd een gok­je wist ik het toch goed af te ron­den, maar vreemd is het wel. Een min­pun­t­je.

De les zelf was goed te doen. Vooral­snog losse woor­den of heel korte zin­nen. Wat me opviel is dat ‘ik’ in het Roe­meens ‘eu’ is, maar dat je dat uit­spreekt met een ‘j’ in plaats van de ‘e’. Dus niet ‘eu’, maar ‘ju’. Daar­door lijkt het op het engelse ‘you’ en dat zette me elke keer op het ver­keerde been. Verder moest ik ook erg wen­nen dat zowat elk woord dat met een ‘e’ begint, er automa­tisch een ‘j’ vooraf bij kri­jgt. Met het hardop voor­lezen zat ik er dus geregeld naast. Kwest­ie van gewen­ning.

Hand­ig is dat alles twee keer uit­ge­spro­ken wordt wan­neer je op de play-but­ton drukt. Eerst langza­am door een man, en daar­na een stuk vloeien­der door een vrouw. Hier­door kun je je zow­el con­cen­tr­eren op de cor­recte uit­spraak van bepaalde woor­den, maar tevens gevoel kri­j­gen hoe snel het zal gaan wan­neer je daad­w­erke­lijk met iemand een gesprek zult aan­gaan in het dagelijks lev­en.

Wat ik jam­mer vind aan de cur­sus is dat je niet ook de Ned­er­lands tekst kunt wegk­likken (net zoals dat wel kan met de Roe­meense tekst). Want dan zou je eerst kun­nen luis­teren naar de gespro­ken tekst en dan proberen in te vullen wat er gezegd werd. Een ver­beter­pun­t­je.

Verder was het me goed bevallen. Op naar les 2 — Fam­i­liele­den.

~ ~ ~

Iets voor jou, dat Roe­meens? Surf dan ook eens naar de site van Goethe-Ver­lag, of check de home­page voor een van de 49 andere taal­cur­sussen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets